Polecamy

KURS Z ZAKRESU TECHNOLOGII BETONU

KURS Z ZAKRESU TECHNOLOGII BETONU

kurs organizowany od 1997r.

Termin rozpoczęcia - 28 marca 2019 r. godz. 10.00
(Kraków, ul. Lubelska 29 - sala konferencyjna na VI piętrze)

TYLKO U NAS!

Zajęcia prowadzone są przez czołowych polskich specjalistów w zakresie cementu i betonu z wiodących krajowych uczelni: AGH i Politechnik: Krakowskiej, Rzeszowskiej, Śląskiej, Warszawskiej i Wrocławskiej.

Organizatorzy:

Stowarzyszenie Producentów Cementuw porozumieniu z Wydziałem Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Akademii Górniczo-Hutniczej i Wydziałem Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej.

Zakres tematyczny kursu:
-Właściwości spoiw wiążących
-Właściwości kruszyw mineralnych i sztucznych
-Dodatki mineralne do betonów
- Projektowanie betonów zwykłych, samozagęszczalnych i BWW
-Domieszki do zapraw i betonów
-Cechy świeżej mieszanki betonowej
-Badania właściwości stwardniałych betonów
-Projektowanie i badania właściwości betonów lekkich kruszywowych
-Pielęgnacja betonu
-Prefabrykaty i elementy betonowe zbrojone i sprężone
-Korozja chemiczna betonu
-Korozja i ochrona zbrojenia w betonie
-Nieniszczące metody badań w technologii betonu
-Badania właściwości zapraw murarskich i tynkarskich
-Badanie składu stwardniałych betonów
-Betonowa kostka brukowa
-Regulacje normowe w zakresie cementu i betonu
-Norma PN-EN 206-1 i uzupełnienie krajowe.

Kurs adresowany jest do:
Projektantów, architektów, inspektorów nadzoru budowlanego, pracowników laboratoriów materiałów budowlanych, technologów, dyrektorów i kierowników kontraktów, wykonawców, doradców technicznych, kierowników wytwórni betonu, handlowców, producentów betonu towarowego, kostki brukowej, prefabrykatów betonowych, chemii budowlanej, materiałów budowlanych, pracowników firm: budowlanych, wykonawczych, remontowych i projektowych, a także dla wszystkich którzy pragną pogłębić swoją wiedzę na temat betonu.

Uczestnictwo w szkoleniu potwierdzone jest CERTYFIKATEM ukończenia kursu z zakresu technologii betonu.

Terminy kursu
Planowany termin rozpoczęcia kursu to 28 marca 2019 r. Zajęcia wykładowe będą prowadzone w sali konferencyjnej w siedzibie SPC (IV piętro) ul. Lubelska 29 w Krakowie. Zajęcia laboratoryjne prowadzone będą w laboratoriach Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH (Budynek B6), al. Mickiewicza 30 w Krakowie.

Kurs obejmujepięć spotkań w poniższych terminach (czwartki, piątki):

1 - 28 i 29 marca 2019,
2 -
11 i 12 kwietnia 2019,
3 -
25 i 26 kwietnia 2019,
4 -
9 i 10 maja 2019,
5 - 23 i 24 maja 2019.


Koszt kursu - 3890 PLN (netto+ 23%VAT)
Koszt kursu obejmuje: uczestnictwo w wykładach i zajęciach laboratoryjnych, materiały szkoleniowe. Nie obejmuje noclegów i wyżywienia. Podczas trwania wykładów zapewniamy zimne i gorące napoje.
Konto: PKO BP S.A. I O/Kraków nr: 45 1020 2892 0000 5102 0226 6583


Kontakt:

Stowarzyszenie Producentów Cementu
Ul. Lubelska 29, 30-003 Kraków
e-mail: anna.tarnowska(at)polskicement.pl

tel.: 12-423-33-55
fax: 12-423-33-45

HARMONOGRAM KURSU

Wszelkie informacje o kursie i aktualnych terminach znajdą Państwo w ulotce:

Formularz zgłoszenia: