Polecamy

Aktualności

 • Punkty za publikacje w kwartalniku BTA

  2010-03-22
  Pragniemy poinformować, że na podstawie decyzji Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (komunikat Nr 9 MNiSW z dnia 10 marca 2010 r. - w sprawie uzupełnienia wykazu wybranych czasopism naukowych polskich i zagranicznych, nieposiadających IF (impact factor), wraz z liczbą punktów za umieszczoną w nich publikację naukową), kwartalnik "Budownictwo, Technologie, Architektura" został umieszczony na liście czasopism "punktowanych".
  więcej »
 • Kurs z zakresu technologii betonu - edycja 2010

  2010-02-02
  więcej »
 • Zmiana na stanowisku Przewodniczącego Stowarzyszenia Producentów Cementu

  2010-01-26
  Leonard Palka jest od 22 stycznia 2010 roku nowym Przewodniczącym Stowarzyszenia Producentów Cementu. Zastąpił na tym stanowisku Luca Callebat, który 1 lutego kończy pracę w Polsce.
  więcej »
 • Zwyciężyło zagospodarowanie Skweru Hoovera

  2009-12-14
  Rozstrzygnięcie XIII edycji Konkursu Polski Cement w Architekturze odbyło się 12 grudnia 2009 r. w siedzibie Stowarzyszenia Architektów Polskich przy ul. Foksal w Warszawie. Architekci - autorzy projektów, którzy w ciekawy i twórczy sposób wykorzystali beton, otrzymali dyplomy i nagrody pieniężne. Podczas gali zabrakło laureatów pierwszej nagrody. Zdobyli ją JEMS Architekci za zagospodarowanie skweru Hoovera w Warszawie.
  więcej »
 • Europejskie Dni Otwartych Drzwi Przemysłu Cementowego 2009

  2009-10-15
  Wyjazd studialny dla dziennikarzy prasy lokalnej i samorządowców pokazujący drogi o nawierzchni betonowej oraz Dzień Otwartych Drzwi w Cementowni „Warta” S.A. to wydarzenia zorganizowane w Polsce w ramach Europejskich Dni Otwartych Drzwi Przemysłu Cementowego. Inicjatorem przedsięwzięcia trwającego od 21 września do 4 października 2009 r. było Europejskie Stowarzyszenie Producentów Przemysłu Cementowego CEMBUREAU z siedzibą w Brukseli.
  więcej »
 • Ponad 85 % uczestników sondy opowiedziało się za tym, żeby autostrady budować z betonu.

  2009-09-29
  więcej »
 • Trwają prace nad Systemem Handlu Emisjami po roku 2012

  2009-03-24
  W grudniu 2008 roku zakończyły się prace nad pakietem Klimatyczno-Energetycznym, w skład któego wchodzi znowelizowana Dyrektywa dot. Systemu Handlu Emisjami. Dokument ten określa podstawowe zasady funkcjonowania nowego Systemu jednak wszelkie szczegółowe wytyczne będą publikowane przez Komisję Europejską do końca 2011 roku.
  więcej »
 • Trwają pracę nad definicją "końca fazy odpadu"

  2009-03-24
  W listopadzie 2008r została opublikowana znowelizowana Ramowa Dyrektywa Odpadowa. Jednym z istotnych założeń Dyrektywy jest wprowadzenie zharmonizowanej definicji tzw. "końca fazy odpadu". Na początku roku JRC (Joint Research Centre - instytut działający przy Komisji Europejskiej) opublikował dwa raporty dotyczące tej definicji.
  więcej »
 • Nowelizacja zasad Eco-label

  2009-03-24
  System oznakowania Eco-label został wprowadzony w UE w 1992 roku. Oznakowanie taki ma być przyznawane produktom, które charakteryzują się niskim zużyciem energii w procesie produkcji i w trakcie użytkowania. Zasady przyznawania etykiety są obecnie nowelizowane przez Parlament Europejski oraz Komitet ds. Środowiska. Na liście produktów objętych zakresem oznakowania pozostały materiały budowlane.
  więcej »
 • EUROKOD 2 Podręczny skrót dla projektantów konstrukcji żelbetowych

  2009-03-13
  Obszerne normy projektowania ustanowione na podstawie bezpośrednich tłumaczeń Eurokodów obejmują olbrzymi materiał, który w codziennej praktyce projektowej jest wykorzystywany w znikomej części. Dotyczy to także Eurokodu 2, w którym obok części wykorzystywanych powszechnie przez projektantów konstrukcji żelbetowych, zamieszczono reguły i zalecenia, z których projektanci korzystają bardzo rzadko.
  więcej »
 • Kurs z zakresu technologii betonu - wiosna 2009

  2009-01-29
  więcej »