Polecamy

Aktualności

 • Ponad 85 % uczestników sondy opowiedziało się za tym, żeby autostrady budować z betonu.

  2009-09-29
  więcej »
 • Trwają prace nad Systemem Handlu Emisjami po roku 2012

  2009-03-24
  W grudniu 2008 roku zakończyły się prace nad pakietem Klimatyczno-Energetycznym, w skład któego wchodzi znowelizowana Dyrektywa dot. Systemu Handlu Emisjami. Dokument ten określa podstawowe zasady funkcjonowania nowego Systemu jednak wszelkie szczegółowe wytyczne będą publikowane przez Komisję Europejską do końca 2011 roku.
  więcej »
 • Trwają pracę nad definicją "końca fazy odpadu"

  2009-03-24
  W listopadzie 2008r została opublikowana znowelizowana Ramowa Dyrektywa Odpadowa. Jednym z istotnych założeń Dyrektywy jest wprowadzenie zharmonizowanej definicji tzw. "końca fazy odpadu". Na początku roku JRC (Joint Research Centre - instytut działający przy Komisji Europejskiej) opublikował dwa raporty dotyczące tej definicji.
  więcej »
 • Nowelizacja zasad Eco-label

  2009-03-24
  System oznakowania Eco-label został wprowadzony w UE w 1992 roku. Oznakowanie taki ma być przyznawane produktom, które charakteryzują się niskim zużyciem energii w procesie produkcji i w trakcie użytkowania. Zasady przyznawania etykiety są obecnie nowelizowane przez Parlament Europejski oraz Komitet ds. Środowiska. Na liście produktów objętych zakresem oznakowania pozostały materiały budowlane.
  więcej »
 • EUROKOD 2 Podręczny skrót dla projektantów konstrukcji żelbetowych

  2009-03-13
  Obszerne normy projektowania ustanowione na podstawie bezpośrednich tłumaczeń Eurokodów obejmują olbrzymi materiał, który w codziennej praktyce projektowej jest wykorzystywany w znikomej części. Dotyczy to także Eurokodu 2, w którym obok części wykorzystywanych powszechnie przez projektantów konstrukcji żelbetowych, zamieszczono reguły i zalecenia, z których projektanci korzystają bardzo rzadko.
  więcej »
 • Kurs z zakresu technologii betonu - wiosna 2009

  2009-01-29
  więcej »
 • Zwyciężyli autorzy projektu adaptacji hali sportowej w Tychach

  2009-01-02
  Za adaptację hali sportowej przy Zespole Szkół Municypalnych w Tychach projektanci z ATELIER LOEGLER z Krakowa otrzymali główną nagrodę XII edycji Konkursu „Polski Cement w Architekturze”. Rozstrzygnięcie konkursu na najlepszą realizację architektoniczną z użyciem technologii żelbetowej, wykonaną i przekazaną do użytku do końca 2007 r. odbyło się 13 grudnia 2008 r. w siedzibie Stowarzyszenia Architektów Polskich w Warszawie.
  więcej »
 • Apel samorządowców do Premiera RP - "W obronie przemysłu cementowego"

  2008-12-01
  Wójtowie i burmistrzowie pięciu polskich gmin, na terenie których działają zakłady cementowe wystosowali Apel - List otwarty do Premiera RP "W obronie przemysłu cementowego".
  więcej »
 • Branża cementowa: aukcjoning nas zniszczy!

  2008-12-01
  - Chcemy, by przemysł cementowy działający w Polsce został zaliczony do branż narażonych na tzw. carbon leakage i wyłączony z aukcjoningu po roku 2012. Chcemy też, by decyzje w tej kwestii na poziomie Unii Europejskiej zapadły szybko, najpóźniej na początku 2009 roku. Jeżeli zapadną niekorzystne dla nas decyzje to zmienimy front inwestowania. Europejski przemysł cementowy przestanie się rozwijać, a plany inwestycyjne będą realizowane poza granicami wspólnoty – powiedział Andrzej Balcerek, przewodniczący Stowarzyszenia Producentów Cementu podczas konferencji prasowej, która 25 listopada 2008 r. odbyła się w Centrum Prasowym Foksal w Warszawie.
  więcej »
 • O zmianie stylu życia i cemencie na debacie pt. Wzrost gospodarczy a ochrona klimatu

  2008-11-23
  - Przemysł cementowy jest przykładem branży, która całkowicie przestawiła produkcję z metody mokrej na suchą. Dzięki temu nastąpiło obniżenie zużycia energii, a więc i emisji CO2 – stwierdził Maciej Nowicki, minister środowiska. Zmiana naszego stylu życia i wzrost efektywności energetycznej najbardziej wpłyną na zmniejszenie emisji CO2 – stwierdzili uczestnicy debaty „Wzrost gospodarczy a ochrona klimatu”, która 17 listopada 2008 r. odbyła się w Centrum Stosunków Międzynarodowych w Warszawie. Relacja z debaty zostanie opublikowana 24 listopada na łamach Gazety Wyborczej.
  więcej »
 • VIII Międzynarodowe seminarium "Przemysł cementowy - partner w gospodarce odpadami"

  2008-11-22
  Stosowanie paliw alternatywnych zmniejsza emisję dwutlenku węgla - Stosując paliwa alternatywne ograniczamy emisję CO2 w Europie o około 12 mln ton rocznie. W tej chwili w Polsce już około 20% energii cieplnej, potrzebnej do opalania pieców cementowych pochodzi z bezpiecznego współspalania odpadów posiadających wartość energetyczną takich jak zużyte opony, tworzywa sztuczne, tekstylia czy papier – mówił Andrzej Balcerek, przewodniczący Stowarzyszenia Producentów Cementu otwierając VIII Międzynarodowe Seminarium „Przemysł cementowy – partner w gospodarce odpadami”.
  więcej »