Polecamy

DNI BETONU 2006 - ponad 500 uczestników!

W trakcie rozpoczęcia konferencji Andrzej Balcerek, prezes Stowarzyszenia Producentów Cementu powiedział m.in.: - Konferencja Dni Betonu, to szczególna konferencja, która ma także swojego cichego bohatera. Bez niego nie byłoby nie tylko konferencji, ale betonu w ogóle. Mówię o cemencie ...

IV Konferencja „Dni Betonu – Tradycja i Nowoczesność” trwała, wzorem lat ubiegłych, 3 dni (9 - 11 października 2006). Spotkanie odbyło się w Hotelu Gołębiewski w Wiśle. Patronaty nad konferencją objęli ministrowie transportu i budownictwa oraz Sekcja Materiałów Budowlanych komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Sekcja Konstrukcji Żelbetowych.
Konferencji towarzyszły ekspozycje przygotowane przez 24 firmy.

W trakcie rozpoczęcia konferencji Andrzej Balcerek, prezes Stowarzyszenia Producentów Cementu powiedział m.in.: - Konferencja Dni Betonu, to szczególna konferencja, która ma także swojego cichego bohatera. Bez niego nie byłoby nie tylko konferencji, ale betonu w ogóle. Mówię o cemencie. W imieniu organizatorów – Stowarzyszenia Producentów Cementu – chciałbym wszystkich serdecznie powitać i przypomnieć kilka informacji o branży.
Przemysł cementowy w Polsce został sprywatyzowany w połowie lat 90. Jest to bardzo nowoczesny przemysł, wytwarzający bardzo nowoczesny produkt, wykorzystujący najnowocześniejsze technologie dostępne na świecie. Nasze zakłady spełniają najsurowsze normy ochrony środowiska. Było to możliwe dzięki ogromnym nakładom jakie zostały zainwestowane w polski przemysł cementowy w ostatnich latach – 5 miliardów złotych.
Na świecie obserwujemy obecnie wzrost zużycia cementu – wynosi ono 2,1 mld ton rocznie. W związku z tym zapotrzebowaniem tylko w samych Chinach budowanych jest obecnie 200 pieców do wypalania klinkieru.
W Polsce zużycie cementu nadal jest na niskim poziomie – w ubiegłym roku wyniosło 12,2 mln ton. W tym roku obserwujemy ożywienie, które powinno przynieść zużycie o 13,8 % wyższe. Przyniesie to zużycie na poziomie 320 kg na jednego mieszkańca. Z zazdrością patrzymy na kraje takie jak Hiszpania czy Portugalia, gdzie zużycie cementu sięga tysiąca ton na 1 mieszkańca. W najbliższych sześciu latach szacujemy, że zużycie cementu w Polsce sięgnie 16, a potem 18 mln ton. Zdajemy sobie sprawę, że cement to nie produkt końcowy. Zdaliśmy sobie sprawę, że by promować cement trzeba promować produkty z betonu: kostkę brukową, prefabrykaty czy dachówki. Tu kieruję ukłon w stronę naszych zaprzyjaźnionych stowarzyszeń. Serdecznie dziękuję przedstawicielom Stowarzyszenia Producentów Betonowej Kostki Drogowej czy Stowarzyszeniu Producentów Betonu Towarowego.
Dzisiaj beton, to bardzo nowoczesny produkt, który oprócz nowoczesnego cementu i przygotowanych dobrze kruszyw zawiera ogromną wiedzę naukową. By produkować dzisiaj beton trzeba o nim dużo wiedzieć: jak on się produkuje, w jakich warunkach, jakie musi spełniać wymogi, by mógł się zachowywać w różnych warunkach środowiskowych.
Cieszę się, że na posiedzeniach Rady Programowej „Dni Betonu” udało się znaleźć równowagę między naukowym podejściem do betonu a jego praktycznym zastosowaniem.
Natomiast dr hab. inż. Jan Deja, prezes Polski Cement Sp. z o.o. powiedział: - W 2000 roku zorganizowaliśmy pierwszą konferencję Dni Betonu pod hasłem „Beton na progu nowego Milenium”. Z ogromną satysfakcją, w imieniu organizatorów, pragnę państwa poinformować, że na czwartą, tegoroczną konferencję zgłosiły się 542 osoby. To imponująca liczba, która pokazuje, że pomysł sprzed 6 lat był absolutnie zasadny. Istnieje w środowisku potrzeba spotykania się, potrzeba dyskutowania na wspólnej platformie pomiędzy ludźmi reprezentującymi naukę i praktykę. Środowisko naukowe, które na co dzień zajmuje się betonem ma pełną świadomość jego dzisiejszych możliwości. Jednak jest duża grupa osób pracujących w wykonawstwie. Cieszymy się, że wiele z nich jest obecnych na konferencji. To stwarza możliwości dotarcia z informacjami o dzisiejszych możliwościach betonu do bardzo szerokiej rzeszy odbiorców. Niezwykle imponująco wyglądają wydrukowane materiały konferencyjne: 96 referatów na ponad 1200 stronach. Tej konferencji nie udało by się zorganizować bez ogromnego wkładu pracy członków Rady Programowej. Bardzo im za tę pracę dziękuję.

PONIEDZIAŁEK – 9.10.2006 – Dzień pierwszy

11.30 – Otwarcie Konferencji
Andrzej Balcere
k – Przewodniczący Stowarzyszenia Producentów Cementu
(VI piętro – sala Kongresowa)

12.00-13.30 –
Sesja Otwarcia
(VI piętro – sala Kongresowa)
Prowadzący: Kazimierz Flaga, Andrzej Balcerek

1. Trendy kształtujące przyszłość betonu

Lech Czarnecki, Wiesław Kurdowski
2. Kierunki rozwoju badań konstrukcji betonowych
Andrzej Ajdukiewicz
3. Mosty betonowe w Polsce. Stan i perspektywy
Jan Biliszczuk
4. Beton w infrastrukturze podziemnej miast przyszłości
Cezary Madryas

15.00-16.45 – II Sesja
Beton – nowoczesne rozwiązania materiałowe i wykonawcze
(VI piętro – sala Kongresowa)
Prowadzący: Andrzej Ajdukiewicz, Jacek Śliwiński, Andrzej Ptak

1. Verification of Creep and Shrinkage Models for High Performance/High Strength Concrete
Hani Nassif, Nakin Suksawang, Amer Mohamed
2. The Influence of Curing Temperature on Freeze-Thaw and Scaling Resistance of High Strength and Fly Ash Concretes
Jan Olek
3. Betony podwodne nowej generacji modyfikowane domieszkami kompleksowymi
Elżbieta Horszczaruk, Paweł Łukowski
4. Rozbudowa Międzynarodowego Portu Lotniczego Warszawa–Okęcie
Piotr Jarszewski, Krzysztof Masłowski
5. Technologia budowy betonowych konstrukcji łukowych z wykorzystaniem częściowej prefabrykacji
Edward Marcinków

16.45-17.00 –  „Natura betonu – siedzisko” – relacja z warsztatów betonowych dla architektów i rzeźbiarzy

19.00 – Biesiada regionalna
(„Grilowisko” na zewnątrz Hotelu)

WTOREK – 10.10.2006 – Dzień drugi

9.00-11.00 - III Sesja
Właściwości betonu
(VI piętro – sala Kongresowa)
Prowadzący: Wiesław Kurdowski, Jan Małolepszy, Andrzej Tekiel

1. Przepuszczalność i sorpcyjność betonów zwykłych i wysokowartościowych
Jacek Śliwiński, Tomasz Tracz
2. Diagnostyka  mikrostruktury  porów  w  betonie  wbudowanym w konstrukcje i nawierzchnie
Michał A. Glinicki, Marek Zieliński
3. System symulacji i monitorowania cech młodego betonu w konstrukcji – przykłady zastosowania
Rafał Gajewski, Łukasz Szabat
4. Badania mechanizmu oddziaływania związków ołowiu na proces wiązania cementu
Wiesława Nocuń-Wczelik, Grzegorz Łój
5. Wpływ popiołów lotnych ze współspalania węgla kamiennego i biomasy na proces hydratacji i właściwości cementu
Jan Małolepszy, Ewelina Tkaczewska
6. Mechanical, Hydric and Thermal Properties of Alkali Activated Aluminosilicates
Robert Černy, Lucie Zuda, Pavla Rovnanikova, Pavel Rovnanik

11.20-13.15 –  IV Sesja
Beton towarowy, prefabrykacja i drobnowymiarowe elementy betonowe
(VI piętro – sala Kongresowa)
Prowadzący: Marian Abramowicz, Witold Kozłowski, Mieczysław Soboń,
Andrzej Wojtecki

1. Beton towarowy – przegląd branży
Witold Kozłowski, Zdzisław Kohutek
2. Nowoczesny beton towarowy
Waldemar Sibiński, Grzegorz Kolasiński, Robert Czołgosz
3. Szkieletowe budownictwo prefabrykowane w Europie, wnioski z prac Komisji FIB uwarunkowania polskie
Andrzej Cholewicki
4. Proposed short-term design strength equations for pultruded i-shape compression members
Abdul-Hamid Zureick
5. Trwałość nawierzchni z betonowych elementów brukowych w warunkach polskiej zimy
Grzegorz Łój
6. Autoklawizowany beton komórkowy w krajach europejskich
Genowefa Zapotoczna-Sytek

14.30-16.00 – V Sesja
Użyteczność i estetyka betonu
(VI piętro – sala Kongresowa)
Prowadzący: Ryszard Jurkowski, Janusz Szwabowski, Dariusz Gawlak

1. Rozważania o podłodze. Kicz czy oryginalność - betonowa kostka brukowa we współczesnej architekturze
Sabina Kuc
2. Beton architektoniczny – praktyczne uwagi
Krzysztof Kuniczuk
3. Pomnik Pamięci zagłady Żydów Litzmannstaadt Getto Stacji Radegast
Czesław Bielecki
4. Beton - wyzwania w architekturze
Andrzej Chołdzyński
5. Budowanie betonem, kilka wybranych przykładów z Berlina 
Stefan Scholz

20.00 – Uroczysta kolacja (VI piętro – sala Kongresowa)

ŚRODA – 11.10.2006 – Dzień trzeci

7.30-9.00 – Śniadanie – Restauracja Czerwona (I piętro)

9.00-11.30 – VI Sesja
Beton w budownictwie transportowym

(VI piętro – sala Kongresowa)
Prowadzący: Wojciech Radomski, Antoni Szydło, Leszek Rafalski,
Rüdiger Kuhn

1. Współczesne mosty łukowe z betonu z jazdą górą
Kazimierz Flaga
2. Stacja Metra A18 „Pl. Wilsona” jako przykład budowli podziemnej, w infrastrukturze komunalnej, wykonywanej z uwzględnieniem nowoczesnej technologii betonu
Łukasz Ledziński, Jan Pudysz
3. Pył krzemionkowy jako niezamierzone źródło wodoru w betonie - analiza zjawiska pęcherzenia mostowej izolacji przeciwwodnej
Bogumiła Chmielewska
4. Droga lokalna Ujazd – Zimna Wódka w technologii betonowej
Zbigniew Giergiczny, Tomasz Pużak, Sebastian Kaszuba, Tadeusz Kauch
5. Beton jako materiał do budowy nowoczesnych nawierzchni lotniskowych i technicznej infrastruktury lotniskowej
Piotr Nita, Adam Poświata, Zdzisław Jasiczak, Wojciech Świerczyński
6. Rury betonowe – przykłady różnych zastosowań
Andrzej Kmita
7. Ziemia oddycha przez beton
Danuta Bebłacz

12.00-14.00 – VII Sesja
Rehabilitacja konstrukcji betonowych i problemy prawne
(VI piętro – sala Kongresowa)
Prowadzący: Lech Czarnecki, Andrzej Balcerek

1. Wdrażanie Eurokodów do praktyki krajowej – w Polsce i w krajach „dawnej” Unii
Bohdan Lewicki
2. Concrete Repair According to the New European Standard EN 1504
Michael Raupach
3. Wymagany zakres badań laboratoryjnych niezbędny do właściwego zaprojektowania żelbetowych obiektów oczyszczalni ścieków i celowego doboru powłok ochronnych
Józef Jasiczak, Tymoteusz Jaroszyński
4. Środki odladzające stosowane na lotniskach z uwzględnieniem ich wpływu na środowisko
Danuta Kowalska, Paweł Grabowski
5. Zasady oceny zgodności wyrobów z betonu po 1 stycznia 2007
Jan Bobrowicz

Zamknięcie Konferencji