Polecamy

Euronews czerwiec 2007

Wdrażanie Umowy Społecznej dotyczącej krzemionki krystalicznej wzmacnia instrument dialogu społecznego
Umowa Społeczna w zakresie Krzemionki Krystalicznej (European Social Dialogue Agreement – ESDA) zarówno w przemyśle cementowym jak i w pozostałych sektorach przebiega jest stopniowo realizowana.
21 czerwca 2007 odbyło się spotkanie Rady NEPSI (European Network for Silica – Europejska Rada ds Krzemionki) – organu, który reprezentuje strony Umowy. Rada potwierdziła, że działania aktywność sektorów w realizacji projektu jednak podkreśliła również, że termin złożenia pierwszego pełnego raportu upływa w przyszłym roku, i że będzie to dużym wyzwaniem zarówno dla pracodawców jak i reprezentacji pracowników.
Założenia są jasne; lepiej mieć dobrą umowę niż niewłaściwe prawodawstwo; wprowadzanie Dobrych Praktyk oraz systematyczne raportowanie jest najlepszą i najszybszą metodą efektywnej ochrony pracowników. Ten punkt widzenia podziela również Cembureau.
Dla pracowników odliczanie rozpoczyna się już we wrześniu 2007 opracowaniem końcowego planu działań, które mają na celu realizację Umowy zgodnie z określonymi ramami czasowymi.
Związki zawodowe nalegają, żeby poszczególne działania były podejmowane nie jedynie przez pracodawców lecz we współpracy z reprezentacjami pracowników, nawet gdy występuje konieczność pewnej elastyczności w ramach współpracy.
Dobrym rozwiązaniem wydaje się tworzenie krajowych odpowiedników NEPSI tak jak to ma miejsce w Belgii, Czechach, Niemczech i Włoszech.
Wielu uczestników spotkania NEPSI zwróciło uwagę na wyraźne usprawnienie instrumentu dialogu społecznego , do którego ESDA zdecydowanie się przyczynia.
Wyraźnie widać, że Komisja Europejska oraz poszczególne Kraje Członkowskie wspólnie realizują ten jedyny w swoim rodzaju projekt. Wszystko wskazuje na to, że jest on na bardzo dobrej drodze. Cembureau pozostaje do dyspozycji w zakresie jakichkolwiek wątpliwości związanych z wdrażaniem Umowy. Spotkanie osób odpowiedzialnych za umowę odbędzie się w grudniu 2007 (analogiczne do spotkania z grudnia 2006) w celu omówienia zaawansowania działań i wymiany doświadczeń.