Polecamy

Euronews grudzień 2006

Zmiany Klimatu: Stanowiska coraz bardziej zaangażowane lecz czy społeczność międzynarodowa pójdzie śladami UE?

W roku 2006 problem zmian klimatu został określony jako jeden z największych i najpilniejszych wyzwań dla ludzkości. Jednakże nadal jesteśmy daleko od uzgodnienia konkretnych działań i stanowiska UE oraz ustanowienia SHE jako kluczowego instrumentu do osiągnięcia celów redukcyjnych do roku 2020. System ten staje się coraz bardziej „interwencyjny” w UE lecz nie doprowadził dotychczas do znaczącego przełomu w polityce międzynarodowej, na której pojawia się coraz więcej wątpliwości czy to rozwiązanie pod przewodnictwem Wspólnoty jest właściwe.
W UE Komisja Europejska proponuje włączenie emisji z lotnictwa do SHE jednakże z centralnym systemem alokacji. Ponadto, w styczniu 2007 Komisja opublikuje nowe cele dla SHE wraz z nową strategią energetyczną. Nadal jednak pozostaje kluczowe pytanie; czy społeczność międzynarodowa pójdzie tą samą drogą?
Komisja Europejska jest zdecydowana na redukcję emisji nawet o 30% w 2020 w porównaniu do emisji z 1990. W tym samym czasie KE podejmie rozmowy z krajami takimi jak Chiny i Indie o rozpoczęciu w tych krajach działań mających na celu redukcję emisyjności.
Komisarz UE Stavros Dimas zwraca uwagę, że: “biznes coraz silniej nalega na kompletną i efektywną politykę, która będzie podstawą dla decyzji inwestycyjnych”. Według dostępnych informacji szacuje się, że działania, które już zostały rozpoczęte, mające na celu inwestowanie w technologie niskoemisyjne pochłoną około 0,5% światowego GDP w latach 2015 do 2030.
Przemysł cementowy w Europie oraz ten sam sektor na świecie nie ma żadnych wątpliwości, że należy niezwłocznie podjąć działania mające na celu ograniczenie zmian klimatycznych. Jest również oczywiste, że głowni emitenci spoza UE jak USA, Chiny, Indie i Japonia szukają różnych rozwiązań z zakresu polityki, ekonomi i środowiska. Ale czy zdecydują się na podjęcie wspólnych działań z Europejskim SHE? Na pewno nie jeżeli ten system w konsekwencji będzie stwarzał zagrożenie dla działalności przemysłu.