Polecamy

Euronews luty 2007

Ramowa Dyrektywa Odpadowa: Pierwsze czytanie zakończone sukcesem.


Dla każdego obserwatora europejskiej sceny politycznej, propozycje legislacyjne przechodzące przez Parlament Europejski są często powodem zadumy a czasami nawet dezorientacji. Zdecydowanie inaczej było w przypadku I czytania i głosowania nad Ramową Dyrektywą Odpadową, które odbyło się 13 lutego 2007 w trakcie sesji plenarnej.
Proces rozpoczął się bardzo dobrze wyważoną i realistyczną propozycją Komisji Europejskiej. Propozycja uwzględniała co może być realnie osiągnięte w aspekcie środowiskowym poprzez zezwolenie na szersze stosowanie „odzysku” włącznie ze „współprzetwarzaniem” odpadów w instalacjach przemysłowych z uwzględnieniem hierarchii, która nadal jako główny instrument ustala zapobieganiu wytwarzania odpadów. Przemysł cementowy w Europie w pełni popiera taką koncepcję.
Wprawdzie w trakcie prac i głosowania w Komitecie Środowiska i Zdrowia Publicznego (ENVI) powstało kilka poprawek, które mogłyby ograniczyć lub nawet wykluczyć odzysk energetyczny w sektorze cementowym. Definicja odzysku w tych poprawkach oraz niesprawiedliwe ograniczenie dla odpadów mieszanych mogło stworzyć warunki dla quasi-monopolu spalarni ponieważ odpady przeznaczone na składowanie podlegają zasadzie bliskości i niedozwolony jest ich transport zagraniczny. Została nawet zatwierdzona minimalna efektywność energetyczna odpadów co nie miało sensu w przypadku wykorzystania współspalania. Na koniec roku 2006 pesymizm sektora cementowego przerodził się nawet w poważne obawy.
W grudniu 2006 oraz w styczniu 2007 zespół roboczy Cembureau wspólnie z koncernami oraz krajowymi stowarzyszeniami pracował z Europarlamentarzystami i przedstawiał skrajne – często niezamierzone – konsekwencje poprawek przegłosowanych w ENVI. Te działania zostały uwieńczone sukcesem 13 lutego gdy w trakcie głosowania plenarnego EP odrzucił krytyczne poprawki. Nawet bardzo problematyczne dla sektora cementowego poprawki dotyczące definicji odzysku zostały odrzucone.
To głosowanie ma ogromne znaczenie ponieważ w drugim czytaniu wszystkie poprawki będą wymagały przegłosowania absolutną większością głosów (393 z 785 głosów). Jednakże należy mocno podkreślić, że nadal jest to pierwszy krok – chociaż bardzo istotny – w długiej drodze do ostatecznego celu – uniwersalnej i realistycznej dyrektywy.
Pełna uwaga Cembureau jest obecnie zwrócona na działania Rady, która tworzy równoległą propozycję mającą na celu osiągnięcie pełnej zgodności politycznej w pierwszym czytaniu w dniu 28 czerwca 2007.