Polecamy

Euronews - maj 2005

Przemysł ze związkami zawodowymi podejmują działania przeciwko zagrożeniu pyłem krzemionkowym.

Pył krzemionkowy jest znany ze znacznego negatywnego wpływu na układ oddechowy. SCOEL (Scientific Commite on Occupation Exposure Limits) udowadnia, że ograniczenie jego ilości z pewnością wpłynie na obniżenie ryzyka zachorowania na raka płuc.

Europejski przemysł cementowy zwraca szczególną uwagę na warunki pracy oraz ochronę zdrowia u swoich pracowników. Członkowie Cembureau jednomyślnie popierają propozycję sektorów przemysłowych dotyczącą dialogu ze związkami zawodowymi w sprawie popularyzacji „Najlepszych Praktyk”  dotyczących zdrowia i bezpieczeństwa.

W związku z tym, że kolejny etap negocjacji rozpocznie się najwcześniej następnego sierpnia, odbyło się już spotkanie (w maju 2005r) mające na celu rozpoczęcie działań. Po raz pierwszy połączone sektory przemysłowe oraz związki zawodowe rozpoczynają rozmowy w ramach Komitet Europejski Dialog Społeczny (European Social Dialogue Agreement - ESDA )... spodziewany jest pozytywny wynik!

W przemyśle cementowym ekspozycja na pył krzemionkowy jest znikoma, jednakże każde działanie mające na celu zdrowie i bezpieczeństwo pracownika jest traktowane bardzo poważnie więc możliwość przystąpienia do ESDA jest atrakcyjną propozycją.

Komisja popiera działania Cembureau w tym zakresie. Nie oznacza to aktywności Cembureau w ESDA w innych zagadnieniach. Cembureau uczestniczy w tego typu procesie po raz pierwszy; negocjacje na tak szeroką skałę prowadzone są również po raz pierwszy w Europie.