Polecamy

Euronews maj 2006

Europejski SHE: Za wcześnie na wyciąganie wniosków z emisji CO2 w 2005r.

Z informacji dotyczących emisji CO2 przedstawionych przez Komisję Europejską w połowie maja wynika, że przydziały uprawnień były o parę procent wyższe od rzeczywistej emisji. Jest jednak jeszcze za wcześnie aby opiniować, które Kraje Członkowskie będą miały nadwyżki w I okresie SHE.

21 krajów, które dostarczyły dane do połowy maja wykazało emisję 1,785 miliona ton CO2 dysponując 1,829 mln uprawnień. Emisje w krajach: Austria, Irlandia, Słowenia Hiszpania oraz Wielka Brytania przekroczyły limity. Pierwszy okres HE obejmuje lata 2005-2007 więc jest jeszcze zbyt wcześnie aby formułować długoterminowe wnioski z wyników za pierwszy rok działania Systemu, który miał być okresem „nauki w praktyce”. Głównym problemem dla przemysłu cementowego jest jego wysoka kapitałochłonność wymagająca długoterminowego planowania. Oznacza to, że trzeba przewidywać zachowania rynku nawet na okres 15 do 30 lat. Optymalna długość okresów zależy od metodyki alokacji, która powinna opierać się raczej na efektywności w emisji CO2 niż na bezwzględnych limitach.

Emisje z przemysłu cementowego były niższe niż przewidywane, jest to jednak uzasadnione. Wysokie ceny uprawnień mogą być bardziej atrakcyjne niż produkcja większej ilości cementu. SHE jest tak zaprojektowany, że może ograniczać produkcję w związku z czym planowane przydziały powinny być poprzedzone analizą ex-post w celu stworzenia zrównoważonych celów, uniknięcia zakłóceń na rynku oraz motywowania przedsiębiorców do poprawienia efektywności energetycznej a tym samym redukcji emisji CO2.

Bardzo dziwne jest, że nikt nie tłumaczy niższych emisji poprawieniem efektywności (np. stosowaniem biomasy, poprawieniem efektywności energetycznej, zmianą składu cementu). Emisje w przemyśle cementowym mogą być jeszcze pośrednio ograniczane poprzez takie działania jak stosowanie alternatywnych surowców. Cembureau jest przekonane, że funkcjonowanie SHE w okresie Post-Kioto jako efektywnego jest możliwe tylko w przypadku wprowadzenia go również w innych krajach niż UE. Prawdopodobnie będzie trzeba również wdrożyć nowe formy handlu emisjami, które będą lepiej dostosowane do rynku globalnego na poziomach sektorowych.

Jednocześnie  Cembureau jest zdania, że drugi okres SHE (2008-2012) powinien być usprawniony bez modyfikacji Dyrektywy, żeby uniknąć rewolucyjnych zmian w przydziałach uprawnień.