Polecamy

Euronews marzec 2007

Cele dla surowców odnawialnych będą miały znaczący wpływ na biomasę.


W dniach 9-10 marca Rada Europejska uczyniła kolejny krok do ustalenia poziomu udziału energii z surowców odnawialnych na 20% całkowitej konsumpcji energii.
Z pewnością będzie wiele dyskusji czy cel ten oraz jego podstawy mają realne szanse na realizację. Ten ambitny krok jest już jednak faktem politycznym i nie należy go ignorować.
Powstaje jednak pytanie: czy będzie dostęp do wystarczającej ilości biomasy? Według oceny sektora cementowego dostęp do biomasy jest istotny ze względu na fakt, że w Systemie Handlu Emisjami jest ona traktowana jako bezemisyjna. Jest więc pewne, że realizacja celu Rady jest niemożliwa bez przekierowania odpowiedniego strumienia masy na ten cel.
Wielu obserwatorów zadaje pytanie czy będzie możliwe zapewnienie odpowiedniej ilości surowca. Przemysły w niższej części łańcucha dostaw, jak przemysł spożywczy oraz papierniczy mogą odczuć ten brak bardzo silnie.
Również sektor cementowy będzie sektorem, który ucierpi w wyniku nowej polityki w konsekwencji ograniczającej dostęp do biomasy, chyba że stosowanie biomasy jako paliwa zastępczego w piecach cementowych będzie również traktowane jako stosowanie energii odnawialnej
Takie podejście nie powinno być problemem ponieważ stosowanie paliw alternatywnych w piecach cementowych jest w rzeczywistości zastępowaniem paliw nieodnawialnych.