Polecamy

Euronews październik 2005

Petcoke w REACH

Istnieje uzasadniona obawa, że ceny paliwa petcoke mogą wzrosnąć w momencie włączenia go w zakres nowej Regulacji Komisji Europejskiej REACH (Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals).

Ta Regulacja, która w założeniu ma zapewnić nadzór nad chemicznymi substancjami i preparatami jest obecnie po etapie pierwszego czytania w Parlamencie Europejskim oraz w trakcie intensywnych obrad w Radzie Europy.

W zapisach REACH petcoke jest wyłączony z obowiązku autoryzacji zgodnie z artykułem 53 5(j) jako „paliwo w mobilnych oraz mieszanych urządzeniach produkowanych z olejów mineralnych oraz [stosowane jako paliwo] w zamkniętych systemach” („as fuel in mobile or fixed combustion plants of mineral oil products and [used as fuel] in closed systems”). Nie jest jednak wyłączony z obowiązku rejestracji, który jest bardzo kosztowną oraz uciążliwą procedurą, która może być powtarzana przy każdej zmianie chemicznej kompozycji paliwa. Rejestracja będzie wymagana przy każdym wprowadzaniu paliwa na rynek. Węgiel jako paliwo jest całkowicie wyłączony z obowiązku rejestracji oraz autoryzacji. Wymaga jednak autoryzacji, kiedy jest stosowany jako surowiec produkcyjny.

Producenci oraz importerzy będą zmuszeni przejść przez proces rejestracji przy zastosowaniu petcoke’u w cementowniach jako „przeznaczone zastosowanie” („intended use”). Jeżeli takie zastosowanie nie zostanie zdeklarowane, obowiązek rejestracji zostanie przeniesiony na importera lub końcowego użytkownika. Niezależnie od tego, kto będzie płacił za procedurę jedno jest pewne: będzie ona kosztowna.

Koszty te mogą być zredukowane jeżeli petcoke będzie traktowany jako jednolita substancja, czyli poddawana jednorazowej rejestracji. Petcoke stosowany w przemyśle cementowym jest sklasyfikowany pod jednym numerem EINECS: 265-080-3. Wszystkie rodzaje tego paliwa powinny być w opinii Cembureau traktowane jako jedna substancja z jednorazowym obowiązkiem rejestracji. Jest to jednoznacznie przedstawione w Wytycznych Wdrożenia REACH (REACH Implementation Process) – Technical Guidance Document 3.10 dla identyfikacji substancji, gdzie substancje ropopochodne są zdefiniowane jako „Nieznane, Zmienne lub w Złożonym Składzie”. Poza składem chemicznym, dodatkowym kryterium do określenie tego typu substancji może być: pochodzenie, źródło i najodpowiedniejsze etapy w procesie przetwarzania.