Polecamy

Euronews październik 2006

Podatek węglowy – rozpoczęcie rozmów politycznych?

Do rozmów w Unii Europejskiej (Grupy ds. Konkurencyjności, Energii oraz Środowiska) został ostatnio włączone zagadnienie tzw.: “podatku węglowego”. Jest to instrument ekonomiczny, który ma na celu wprowadzenie dodatkowej opłaty na towary, które są sprowadzane na teren wspólnoty, a których produkcja w UE jest włączona do Europejskiego Systemu Handlu Emisjami (m.in. cement).
Rozwiązanie to jest jedną z propozycji Grupy, która ma na celu wykorzystanie systemów podatkowych do zwiększania efektywności energetycznej z maksymalnym ograniczeniem negatywnego wpływu na unijny przemysł energochłonny, który już w tej chwili zaczyna odczuwać rosnące koszty cen energii. Podatek ten może wpłynąć na takie kraje jak Chiny, USA, które są znaczącymi emiterami CO2, a które nie opracowały krajowych systemów ograniczania zmian klimatycznych.
Jednakże pojawiają się wątpliwości, że ten instrument może zagrozić relacjom z dużymi partnerami handlowymi oraz być niezgodny z międzynarodowym prawem handlowym. Problem jest złożony i tworzy wiele pytań w kwestiach prawnych zwłaszcza w zakresie regulacji WTO. Pomijając kwestie techniczne są to jednak pierwsze sygnały, że należy dokładniej przyjrzeć się planom tworzenia światowego systemu handlu emisjami. Do tej pory Komisja Europejska nie akceptowała nawet najdrobniejszej krytyki dotyczącej Europejskiego Systemu, pozostawiając ją bez odpowiedzi. Wydaje się jednak, że otwierają się możliwości na konstruktywną debatę z KE.
Rozpoznanie problemu i określenie go nie jest objawem słabości ale siły. Podatek węglowy, nawet jeżeli zostanie wprowadzony nie do końca zlikwiduje trudności, które tworzy EU ETS dla konkurencyjności wspólnotowego przemysłu, jednak jest to dobry sygnał polityczny.