Polecamy

Euronews styczeń 2007

Komisja Europejska oficjalnie potwierdza możliwość wprowadzenia celów sektorowych do walki ze zmianami klimatu.

Pakiet Energia i Zmiany Klimatu opublikowany przez KE 10 stycznia 2007 spowodował wiele reakcji i komentarzy. Analitycy oraz prasa oczywiście skoncentrowali się na głównym celu – obniżenie globalnych zmian temperatury do poziomu nie wyższego niż 2 stopnie C powyżej okresu pre-industrialnego oraz celu UE ustanawiającego mapę drogową dla: ograniczenia o 20 % emisji gazów cieplarnianych (GHG) do roku 2020 w relacji do roku 1990, jeżeli UE ma to robić samodzielnie oraz o 30% jeżeli będą to działania wspólne o charakterze globalnym, zwłaszcza przy udziale kluczowych emitentów.
Są to oczywiście cele bardzo istotne z politycznego punktu widzenia. Dla Cembureau w tym dokumencie jest jeszcze jeden bardzo istotny aspekt. Komisja Europejska po raz pierwszy zauważyła, że cele sektorowe mogą odgrywać istotną rolę w walce ze zmianami klimatu zwłaszcza, gdy obejmują one sektory energochłonne. Cembureau od pewnego czasu pracuje nad takimi działaniami dla sektora cementowego oraz rozpoczęło przygotowania kluczowych elementów. – kompleksowy zestaw czynników – niezbędnych dla rozwoju modelu globalnej redukcji emisji CO2 z przemysłu cementowego. Inne sektory jak stal czy aluminium również rozpoczynają pracę nad analogicznymi działaniami.
Cembureau rozpoczęło pracę nad celem sektorowym ponieważ powoli staje się oczywiste, że w SHE obejmującym różne sektory, sektor cementowy zaczyna coraz silniej odczuwać problem kosztów wysokiej emisyjności CO2 na jednostkę sprzedanego produktu (16 kg CO2 na 1 Euro ze sprzedanego cementu), który w konsekwencji prowadzi do wysokiego kosztu emisji CO2 na tonę produktu jako udziału w kosztach produkcji. Te szacunki i obawy są również podzielane przez inne sektory, które wyrażają obawę, że niesprawiedliwe jest włączanie do tego samego systemu zarówno przemysłu jak i usług np.: lotnictwa ponieważ występuje wtedy bardzo duża rozbieżność w jednostkowych kosztach emisyjności CO2.
Te konkluzje były podstawą do rozpoczęcia prac nad globalnymi sektorowymi celami redukcyjnymi, które w konsekwencji mają prowadzić do efektywnych redukcji całkowitej ilości emisji CO2 z konkretnego przemysłu.
Diabeł jak zwykle tkwi w szczegółach, w tym przypadku w określeniu kluczowych czynników i stworzeniu mechanizmu, który pozwoli na ich współdziałanie na przestrzeni czasowej.
Takie zadanie z pewnością nie jest łatwe. Po rozpoczęciu prac powstaną kolejne trudności, ale Cembureau podejmuje działania sugerując się maksymą Oscara Wilde’a: „Utopia jest matką każdego postępu”