Polecamy

Euronews wrzesień 2005

Coraz bardziej potrzebna akcja przeciwko zagrożeniu wzrostem cen energii

Cembureau po raz kolejny ostrzega przed zagrożeniem podnoszenia cen energii o koszty zakupu uprawnień do emisji CO2 (darmowych) nawet za energię, do produkcji której, w myśl EU ETS nie emituje się CO2 w myśl Systemu HE. Przewidywania powoli stają się rzeczywistością. Wiele osób stwierdza wzrost konkurencyjności przemysłu UE lecz niewiele się robi w zakresie walki z negatywnym wpływem nieuzasadnionych wzrostów cen na rynku energetycznym.
W Niemczech oraz w Skandynawii powiązanie cen uprawnień do CO2 oraz wzrostu cen energii jest już ewidentne. Wyniki analiz za pierwsze półrocze 2005 wykazują, że „windfall też istnieje” (UBS Investment Research, czerwiec 2005). Przedsiębiorstwa związane z energetyką cytują, że jest to związane z niedoszacowaniem cen za uprawnienia (szacowano 6-10 Euro/Mg a jest 22 Euro/Mg) pomimo, że te uprawnienia zostały przyznane na pierwszy okres (2005-2007) bezpłatnie.
Rada, świadoma takiego scenariusza zaapelowała w marcu 2004r o ścisłe monitorowanie cen energii przez Komisję Europejską. Taki monitoring istnieje. Dyrektorat Generalny ds. Transportu i Energii, w kwartalnym raporcie (Quarterly Review of European Electricity and Gas Prices) w czerwcu 2005 potwierdził powiązania cen uprawnień do emisji CO2 ze wzrostem cen energii pisząc:
“lokalne ceny w Europie Środkowo-Zachodniej, podczas drugiego kwartału 2005r wzrosły w stosunku do pierwszego kwartału. Istnieje szereg czynników wpływających na ten wzrost...najistotniejsza, wpływ cen uprawnień do emisji CO2, które bardzo gwałtownie wzrosły,
Pomimo tego nie są podejmowane zdecydowane działania w tym zakresie. Departament ds Konkurencyjności analizuje sektorowy wpływ na rynek energii, lecz z tym problemem powinien walczyć cały przemysł.
Niemiecki Urząd Antymonopolowy (FCO) rozpatruje skargi Niemieckiego Stowarzyszenia Energii Przemysłowej i Zarządzania Energią (VIK), w sprawie zwiększania cen energii o ceny uprawnień do emisji CO2, pomimo, że zostały one przyznane przez Rząd Niemiec bezpłatnie, przez co nadużywana jest pozycja dominująca nad pozostałymi uczestnikami Systemu HE. To jest dokładnie to zjawisko, przed którym Cembureau ostrzegało.
Niemiecki przemysł aluminiowy pomimo, że nie uczestniczy w Systemie również złożył skargę do Sądu Federalnego. Huty aluminium zauważają, że niewłaściwe rozporządzanie uprawnieniami w sektorach włączonych do systemu doprowadziło do nieproporcjonalnego wzrostu cen energii, podczas gdy uprawnienia do emisji nie odpowiadają w pełni produkcji, co pozwala producentom energii na ustalanie własnych cen. Hutnicy twierdzą, że takie zjawisko było do przewidzenia i można było go uniknąć.
Opracowanie przygotowane przez Energy Research Centre z Holandii, dołączone do skargi pokazuje, że koszty darmowych uprawnień zostały przeniesione na wszystkich, dużych i małych konsumentów i kwestionuje zasadność procesu alokacji.
Przemysł wyraża nadzieję na szybkie rozwiązanie problemu. Przejrzystość przepisów na drugi okres Systemu HE (2008-2012) jest niezbędna jak również jak najszybsze przywrócenie do racjonalnego poziomu wzrostów cen energii elektrycznej. Podczas gdy Komisja Europejska działa jedynie w zakresie monitorowania cen energii wzrost cen uzasadniany Systemem HE następuje i powoduje niebezpieczeństwo dla konkurencyjności oraz opłacalności produkcji aluminium w Niemczech, oraz ma wpływ na pozostały przemysł konsumujący energię. Wszystko to w Unii Europejskiej, w której wzrost konkurencyjności wobec krajów spoza 25-tki stawia się jako cel nadrzędny.
Cembureau wyraża  nadzieję, że w swoich pracach Departament ds. Konkurencyjności zauważy niezgodności udowodni je oraz podejmie stosowne działania. Pomimo, że takie działanie byłoby skuteczne nie jest to najlepsza droga do regulacji cen energii. Komisja Europejska powinna mieć instrument, który jest w stanie zapewnić zgodną z konkurencyjnością regulację cen energii.

Lotnictwo Cywilne w systemie Handlu Emisjami

Komisja Europejska zdecydowała, że najlepszą drogą do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych z sektora lotnictwa jest włączenie go do Europejskiego Systemu Handlu Emisjami. Podobnie jak w przypadku nieracjonalnego wzrostu kosztów energii Cembureau przewiduje, że tego typu rozwiązanie może mieć negatywny wpływ na konkurencyjność przedsiębiorstw w UE, która już w obecnym stanie EU ETS jest zachwiana.
Cembureau udowadnia, że włączenie sektorów transportowych w EU ETS  może mieć znaczący wpływ na ceny uprawnień. Dla lotnictwa cywilnego przeniesienie kosztów zakupu uprawnień na klienta jest znacznie łatwiejsze niż dla sektorów przemysłowych. Wystarczający wzrost ceny 1-go biletu lotniczego po włączeniu tego sektora do Systemu to tylko 9 Euro. W związku z tym zakup uprawnień do emisji przez ten sektor z punktu widzenia zwrotu kosztów jest znacznie łatwiejszy i z pewnością zagrozi konkurencyjności na rynku handlu uprawnieniami. Jest to szczególnie niebezpieczeństwo dla przemysłu energochłonnego
Komisja stwierdziła, że sektor lotnictwa cywilnego może być włączony do Systemu już w 2008r (start drugiego okresu HE). Ta propozycja musi obecnie zostać zatwierdzona przez Parlament Europejski oraz Radę.
Przekroczenie przez ceny uprawnień granicy opłacalności produkcji przez przemysł produkcyjny może spowodować załamanie całego systemu. Jak można osiągnąć zrównoważony rynek HE, gdy przemysłu nie stać na zakup uprawnień? Cembureau będzie dokładało wszelkich starań aby tę sprawę uświadamiać.