Polecamy

Euronews wrzesien 2006

Program wykorzystania biomasy w UE zakłóca konkurencyjność

Kiedy w grudniu 2005r Komisja Europejska przedstawiła “Action Plan” dotyczący zwiększenia wykorzystania biomasy oraz biopaliw Cembureau zwracało uwagę na poważne zakłócenia na rynku, które mogą wynikać z przedstawionych w Planie analiz. Plan zakłada wykorzystanie biomasy dla paliw w ogrzewaniu, transporcie oraz w sektorze energetycznym. W ogóle nie zostało uwzględnione wykorzystanie tego paliwa w sektorze cementowym pomimo wysokiego stopnia odzysku energetycznego w instalacjach do wypalania klinkieru.

Dla sektora cementowego wykorzystanie biomasy jest bardzo istotne zważywszy, że Dyrektywa dot. Handlu Emisjami uwzględnia to paliwo jako całkowicie neutralne dla emisji CO2. Europejski przemysł cementowy od 20 lat wykorzystuje biomasę z różnych źródeł odpadów (drewno, papier, tektura, odpady komunalne, mączki mięsno-kostne, tłuszcze, odpady rolnicze, kauczuk z opon, oraz w części impregnowane trociny). Tym samym przemysł jest pomocny dla władz lokalnych w rozwiązywaniu trudnych problemów jak np. odbiór dodatkowych odpadów pochodzących ze zwierząt w trakcie najgorętszego okresu epidemii wściekłych krów. Plan wykorzystania biomasy powstawał bezpośrednio przed uruchomieniem wspólnotowego Systemu Handlu Emisjami w związku z czym ograniczenie dostępu do biomasy znacząco podniesie emisyjność CO2 z przemysłu cementowego, któremu może w związku z tym zabraknąć uprawnień. Obecnie biomasą zastępuje się około 10% paliw kopalnych co w przypadku przemysłu cementowego wynosi około 17% wszystkich paliw stosowanych.

Analizy rekomendowane do Państw Członkowskich przez Komisję Europejską będą i w wielu przypadkach już wpływają negatywnie na rynek tych paliw poprzez kierowanie ich głównie do sektora energetycznego. W niektórych krajach jak Niemcy czy Holandia sektor energetyczny otrzymuje „zielone certyfikaty” za stosowanie biomasy, sektor cementowy nie jest włączony w żaden program tego typu. Przemysł energetyczny wykupuje większość biomasy, co znacząco podnosi jej cenę, natomiast przemysł cementowy nie jest w stanie przenosić kosztów jej zakupu na klientów. Efektem tego jest zjawisko, gdy dostawcy energii elektrycznej podnoszą koszty tego produktu dla przemysłu co powoduje wzrost udziału kosztów energii elektrycznej w przemyśle cementowym w produkcji, ze stałego poziomu ok 14% do obecnych 25%. W efekcie, pomimo że biomasa jest neutralna dla emisyjności CO2 jej koszt oraz koszt CO2 jest włączany w koszt zakupu energii elektrycznej. Z tej sytuacji mogą jeszcze wyniknąć inne efekty negatywne, które dotąd nie zostały zidentyfikowane.

Jak dotąd Cembureau jest na tym polu aktywne. Nadszedł czas aby UE zaczęła promować wykorzystanie biomasy również w przemyśle cementowym oraz zniwelowała nierównowagę na rynku wziąwszy pod uwagę, że nasze uwagi mają na celu głównie przywrócenie oraz promowanie konkurencyjności dla wszystkich sektorów w Europie.