Polecamy

Jubileusz "150-lecia Cementu w Polsce" z limitami emisji CO2 w tle

Kilkuset gości z kraju i zagranicy, przedstawiciele administracji rządowej i samorządowej oraz dziennikarze wzięli udział w obchodach „150-lecia Cementu w Polsce”. Były gratulacje, przypomnienie faktów z historii branży, ale także spojrzenie w przyszłość, która z powodu nie rozwiązania sprawy przydziału limitów emisji CO2, wcale nie wygląda różowo.


kliknij aby powiększyć [505.jpg]Stowarzyszenie Producentów Cementu (SPC) ogłosiło cały rok 2007, rokiem jubileuszu „150-lecia Cementu w Polsce”. W 1857 roku, w Grodźcu, uruchomiono pierwszą cementownię na ziemiach polskich.
Kulminacja obchodów przypadła na 9 października 2007 roku, kiedy w warszawskim Hotelu Intercontinental SPC zorganizowało jubileuszową konferencję. O historii polskiego przemysłu cementowego mówił prof. Wiesław Kurdowski, Honorowy Przewodniczący Stowarzyszenia Producentów Cementu.


Limity CO2 – nie ciąć po równo!

kliknij aby powiększyć [499.jpg]Z kolei obecną sytuację branży cementowej w kraju przedstawił Andrzej Balcerek, przewodniczący Stowarzyszenia Producentów Cementu.
- W porównaniu z krajami Europy Zachodniej w Polsce zużywa się, w przeliczeniu na mieszkańca, znacznie mniej cementu. O ile np. w Irlandii jest to 1200 kg rocznie na osobę, a w Hiszpanii nawet 1300 kg, to w Polsce mamy zużycie na poziomie 362 kg. To pokazuje zarówno długofalową skalę potrzeb krajowego rynku, jak i perspektywy rozwoju dla naszej branży – tłumaczył Andrzej Balcerek. - Tym większe zaniepokojenie budzi fakt ograniczenia limitów emisji CO2. Przypomnę, że Komisja Europejska zmniejszyła o prawie 30 proc. przyznane Polsce limity uprawnień do emisji CO2 na lata 2008-2012 - do 208,5 mln ton rocznie. Jeśli dojdzie do zastosowania „automatycznych cięć” we wszystkich branżach, to przemysł cementowy stanie przed dramatyczną perspektywą ograniczenia produkcji. Ograniczony limit pozwoliłby na produkcję zaledwie 12,9 mln ton cementu rocznie, czyli o prawie 50 proc. mniej niż wynosi szacowane zapotrzebowanie na cement w najbliższych latach.
Innym rozwiązaniem jest kupowanie limitów CO2. Ale wtedy koszt produkcji cementu mógłby wzrosnąć nawet o 35-40 euro za tonę. To niepokojąca wiadomość w chwili, gdy Polska wkroczyła na drogę intensywnej budowy i modernizacji infrastruktury, rozwoju budownictwa mieszkaniowego oraz przygotowań do EURO 2012.
Zdaniem Andrzeja Balcerka podejście polegające na równym ograniczeniu emisji dla wszystkich sektorów przemysłu jest głęboko niesprawiedliwe. – My, jako branża cementowa, odrobiliśmy zadanie domowe, wydając na inwestycje, w tym także te ograniczające emisję zanieczyszczeń, około 5 mld zł. Mamy w tej dziedzinie znakomite efekty - wskaźnik emisji na tonę produkowanego cementu należy w Polsce do najniższych w Europie. Tymczasem branża energetyczna, emitująca ponad połowę całej polskiej emisji CO2, zrobiła w tej sprawie bardzo niewiele. Dlaczego więc mamy być kliknij aby powiększyć [495.jpg]traktowani tak samo?  - pytał Andrzej Balcerek.
Obecny na uroczystości Janusz Mikuła, wiceminister Rozwoju Regionalnego poinformował, że Ministerstwo Rozwoju Regionalnego będzie opiniować projekt rozporządzenia o KPRU II i nie zgodzi się na „równe cięcia” dla wszystkich branż. Według Janusza Mikuły dostępne Polsce limity emisji należy rozdzielić, uwzględniając specyfikę poszczególnych gałęzi przemysłu i potrzeby zarówno różnych sektorów, jak i gospodarki jako całości.

 

Uznanie w Brukseli

kliknij aby powiększyć [504.jpg]Wyrazy uznania z racji niezwykłego postępu technologicznego, jaki dokonał się w polskim przemyśle cementowym w ciągu ostatnich piętnastu lat przekazał podczas konferencji Jean Marie Chandelle, dyrektor Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Cementu CEMBUREAU. - Wszyscy jesteśmy pod wrażeniem. Wasze cementownie należą dziś do najnowocześniejszych w Europie – mówił Jean Marie Chandelle. - Jednym z zadań, stojących przed branżą cementową na świecie i w Polsce, jest dalsze ograniczanie kosztów produkcji. Dlatego z uznaniem trzeba podkreślić rosnący udział paliw alternatywnych, wykorzystywanych w pracy cementowni. W ostatnich latach w Polsce udział ten stale rośnie i w roku 2006 wyniósł 19 proc. Nie jest to wprawdzie jeszcze poziom najlepszych pod tym względem krajów europejskich, gdzie paliwa alternatywne stanowią ponad 50 procent, ale tendencja jest dobra – dodał Chandelle.

Piotr Piestrzyński

Więcej na temat:

Zarys historyczny rozwoju przemysłu cementowego 

150 lat przemysłu cementowego na ziemiach polskichkliknij aby powiększyć [492.jpg]