Polecamy

NATURA BETONU - SIEDZISKO warsztaty betonowe dla studentów architektury i rzeźby

PRÓBY I DOŚWIADCZENIA
Tak też należy rozumieć cel i sens warsztatów zorganizowanych przez firmę Polski Cement w ramach Kampani Promocyjnej dla studentów Wydziałów Architektury i Rzeźby, które odbyły się w dniach 11–16 września 2006 roku. Poznanie technologii betonu miał ułatwić stworzony przez autorów warsztatów temat: „Natura betonu – siedzisko”.  W skład piętnastoosobowej grupy uczestniczącej w warsztatach weszli studenci Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej, Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej, Wydziału Architektury Wnętrz Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie oraz studenci i asystenci Wydziału Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Opiekę merytoryczną nad warsztatami objęli profesorowie Dariusz Kozłowski (WAPK), Jerzy Nowakowski (WRASP) oraz doktorzy Marcin Charciarek, Tomasz Kozłowski (WAPK) i Marek Dryniak (WRASP).  Uczestnicy warsztatów spotykali się codziennie w pracowniach rzeźby krakowskiej ASP. Pracowali w kilkuosobowych zespołach lub indywidualnie. Każdy miał do dyspozycji ćwierć metra sześciennego betonu. Na cały proces twórczy – począwszy od omówienia koncepcji, rozrysowania projektu, zrobienia glinianego modelu, aż po budowę szalunków i betonowanie, a następnie rozdeskowanie form – mieli zaledwie pięć dni.  Oprócz walorów artystycznych i estetycznych musieli uwzględniać specyfikę tworzywa – betonu towarowego, a w szczególności możliwość faktycznej realizacji projektu. Goście warsztatów swoje pomysły konsultowali więc z opiekunami erytorycznymi i technologami w zakresie właściwości i zastosowania betonu – Krzysztofem Kuniczukiem z firmy CEMEX Polska oraz Piotrem Kijowskim z Polskiego Cementu. Na miejscu do dyspozycji była też ekipa doświadczonych pracowników budowlanych. Jak się szybko okazało, ich praktyczne umiejętności stosowania betonu były nie do przecenienia.  Całodzienne zajęcia urozmaicały wykłady poświęcone artystycznym i technologicznym właściwościom betonu. Profesor Jerzy Nowakowski prezentował własne prace wykonane w tym materiale – duże realizacje rzeźbiarskie dla Rzeszowa i Tychów. Profesor Dariusz Kozłowski mówił o dziełach architektonicznych mistrza betonu Carla Scarpy. Inżynier Krzysztof Kuniczuk wprowadził studentów w zagadnienie „betonu architektonicznego” – objaśniał nazewnictwo, rodzaje mieszanek i deskowania, sposoby pielęgnacji i naprawy, dawał konkretne przykłady zastosowania betonu we współczesnej polskiej architekturze. Wydaje się, że przyjęty przez organizatorów i prowadzących sposób myślenia o betonie – począwszy od ideii-szkicu, a kończąc na rozszalowanym betonowym artefakcie, stał się najlepszym sposobem na ukazanie tej specyficznej technologii – podsumował warsztaty Marcin Charciarek. W ciągu sześciu dni studenci zmierzyli się nie tylko z samym tematem siedziska, lecz również z pełnym zakresem problematyki tworzenia w betonie. To tutaj należało określić nie tylko co zostanie stworzone, lecz również jakich błędów należałoby unikać, aby myśl twórczą zamienić w rzecz gotową do oglądania. Temu służyły również wykłady odwołujące się do wzorców betonowej rzeźby, architektury betonowej czy ukazujących realne problemy procesu betonowania.  Dla większości uczestników udział w warsztatach to pierwsza w życiu próba projektowania w betonie i często jedyna, jak dotychczas, możliwość wykonania projektu od razu w rzeczywistym tworzywie, zobaczenia wyniku swojej pracy, konfrontacji wyobrażenia z efektem działania.