Polecamy

Nowelizacja zasad Eco-label

System oznakowania Eco-label został wprowadzony w UE w 1992 roku. Oznakowanie taki ma być przyznawane produktom, które charakteryzują się niskim zużyciem energii w procesie produkcji i w trakcie użytkowania. Zasady przyznawania etykiety są obecnie nowelizowane przez Parlament Europejski oraz Komitet ds. Środowiska. Na liście produktów objętych zakresem oznakowania pozostały materiały budowlane.

W opini przemysłu cementowego oznakowanie konstrukcji budowlanych oraz materiałów budowlanych poprzez pojedynczy Eco-label na zasadzie certyfikat jest/nie ma go nie pozwala na dostarczanie i analizę specyficznych informacji oceny budynku jako całości w zależności od sposobu jego użytkowania, nie ma więc zastosowania w praktyce. Przyznanie takiego certyfikatu nie gwarantuje, że produkt jako całość będzie "przyjazny środowisku.