Polecamy

O CEMENCIE NIESPEŁNIAJĄCYM NORM I KAMPANII PEWNY CEMENT

- Nie ma drugiego takiego rynku w Europie, na którym zjawisko występowania cementów niespełniających norm byłoby obecne w takim stopniu jak w Polsce - mówił prof. Jan Deja, dyrektor biura Stowarzyszenia Producentów Cementu na konferencji prasowej, która 29 września 2010 roku odbyła się w Centrum Prasowym Foksal w Warszawie.

Z szacunkowych danych Stowarzyszenia wynika, że 15-20% cementu workowanego znajdującego się na rynku, to cement niespełniający norm. Jego zastosowanie stanowi bezpośrednie zagrożenie dla trwałości konstrukcji i budowli.

 

kliknij aby powiększyć [720.jpg]Konferencja prasowa Stowarzyszenia Producentów Cementu odbyła się 29 września 2010 r. w Centrum Prasowym Foksal w Warszawie. Z dziennikarzami spotkali się:

- Leonard Palka, przewodniczący Stowarzyszenia Producentów Cementu

- Iwona Górakowska-Szyszka, dyrektor handlowy Cemex Polska

- prof. Jan Deja, dyrektor biura zarządu Stowarzyszenia Producentów Cementu

 

PRZEMYSŁ CEMENTOWY WYRÓWNUJE STRATY PO ZIMIE

Przemysł cementowy w Polsce to obecnie 12 cementowni i jedna przemiałownia należące do 9 właścicieli.

- Po ośmiu miesiącach tego roku udało nam się wreszcie wyrównać straty kliknij aby powiększyć [721.jpg]spowodowane długą i ciężką zimą. Sprzedaż cementu jest nieznacznie niższa niż w 2009 r. — mówił Leonard Palka, przewodniczący Stowarzyszenia Producentów Cementu. – Wiele przesłanek wskazuje na to, że rok 2010 zakończymy kilkuprocentowym wzrostem sprzedaży cementu w kraju, na poziomie 15,4-15,5 mln ton.

W sierpniu 2010 r. sprzedaż cementu w kraju była o 13,2 proc. wyższa niż w tym samym okresie 2009 r. — wyniosła 1,75 mln ton. Jednak w okresie od 1 stycznia do 31 sierpnia 2010 r. sprzedaż cementu w kraju była o 1,2% niższa niż w tym samym okresie roku ubiegłego.

- Głównym czynnikiem zwiększającym sprzedaż cementu jest budownictwo infrastrukturalne – dodał Leonard Palka.

 

CEMENT NIESPEŁNIAJĄCY NORM

kliknij aby powiększyć [722.jpg]Dyrektor Iwona Górakowska-Szyszka z Cemex Polska poinformowała dziennikarzy o cemencie niespełniającym norm, który obecny jest na polskim rynku.

Jakość cementu ma podstawowe znaczenie dla własności użytkowych i zdrowotnych budowli. Dlatego kluczowe znaczenie ma wybór pewnego, bezpiecznego produktu
i sprawdzonego producenta.

- Cement produkowany w renomowanych cementowniach podlega procedurom systematycznej kontroli wewnętrznej oraz niezależnej kontroli zewnętrznej.
Produkcja i jakość cementu została znormalizowana, ustalona przez Europejską Organizację Normalizacyjną CEN i Polski Komitet Normalizacyjny.
Skład cementu, jakość i inne parametry określa norma PN EN 197-1. Jednostka normalizacyjna narzuca nawet informacje, które muszą być zawarte na opakowaniu cementu – mówiła Iwona Górakowska-Szyszka.

Niestety na polskim rynku obecny jest cement niespełniający norm jakościowych wprowadzany do handlu przez nierzetelne firmy. W produktach niespełniających norm część cementu jest najczęściej zastępowana przez popiół lotny lub różnego rodzaju dodatki w ilości - nawet 50 %, co jest niedopuszczalne.

 

- W 2009 roku na 12 przebadanych cementów tylko 2 były zgodne z polską normą. Podobne badania przeprowadzono w 2010 roku- teraz tylko jeden z 6 badanych cementów spełnił normy wytrzymałości. Trwałość konstrukcji betonowej, w której zastosowano cement niespełniający norm jest zdecydowanie mniejsza - mówiła dyrektor Górakowska-Szyszka.

kliknij aby powiększyć [724.jpg]W tabeli prezentujemy wyniki badań sześciu cementów workowanych CEM II/B-V 32,5N, które zakupiono w jednym z supermarketów budowlanych. Pobranie próbek odbyło się w 2010 roku z udziałem przedstawiciela Polskiego Centrum Akredytacji.

 

kliknij aby powiększyć [723.jpg]- Nie ma drugiego takiego rynku w Europie, na którym zjawisko występowania cementów niespełniających norm byłoby obecne w takim stopniu jak w Polsce - mówił prof. Jan Deja, dyrektor biura zarządu Stowarzyszenia Producentów Cementu. -  W ostatnim roku dwukrotnie zwracaliśmy się do największych sieci handlowych w Polsce z informacją, że sprzedawane przez nich cementy nie spełniają norm. Mam nadzieję, że to przyniesie określony efekt. Główny Urząd Nadzoru Budowlanego otrzymał pierwsze pismo w tej sprawie 5 lat temu. Informujemy GUNB na bieżąco, ale efektów nie widać, a zjawisko się nasila.

Wg prof. Deji dotychczas nie było żadnego formalnego doniesienia do prokuratury w tej sprawie. - Z tą sprawą zwracamy się także do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów – dodał Deja.

Cement niespełniający norm stanowi potencjalne zagrożenie dla bezpieczeństwa budowlanego. Wykorzystanie niesprawdzonego cementu może nieść za sobą liczne negatywne konsekwencje:
- łuszczenie się i przebarwiania powierzchni betonowych
- spękania powierzchni
- nietrwałość konstrukcji budowlanych

KAMPANIA „PEWNY CEMENT”
kliknij aby powiększyć [725.jpg]Wychodząc naprzeciw potrzebom konsumentów, dla których rozpoznanie produktu gorszej lub niepewnej jakości jest praktycznie niewykonalne, Stowarzyszenie Producentów Cementu wprowadziło nowe, zrozumiałe nawet dla osób niezwiązanych
z branżą budowlaną oznaczenie najwyższej jakości produktu pod nazwą „Pewny Cement”. To strzałka, która będzie wskazywała pewny – sprawdzony cement.
Znak jakości „Pewny Cement” przyznawany jest przez Kapitułę Stowarzyszenia Producentów Cementu za spełnienie najwyższych norm i specyfikacji technicznych dotyczących parametrów cementu na wszystkich etapach: produkcji, konfekcjonowania i dystrybucji.

Znak jakości „Pewny Cement” może otrzymać każdy producent cementu, pod warunkiem, że jego produkt dostępny na rynku będzie spełniał normy jakościowe.

Kontakt dla mediów: Piotr Piestrzyński, tel. 601 091-172, piestrzynski@venainfo.pl