Polecamy

Podziękowanie dla Wydawnictwa Polski Cement

Wydawnictwo Polski Cement otrzymało podziękowanie od Uczestników V Konferencji Naukowej Doktorantów Wydziałów Budownictwa za wsparcie finansowe. Pomoc materialna umożliwiła opublikowanie prac Doktorantów.

Ponadto podczas konferencji wydawnictwo wręczyło trzem osobom dyplomy i komplety książek, wydanych przez Polski Cement, za wyróżniające się referaty. Nagrody otrzymali:

- mgr inż. Tomasz Jankowiak, Politechnika Poznańska
Opis zniszczenia betonu wraz z próbą identyfikacji wybranych parametrów konstytutywnych


- mgr inż. Arkadiusz Sitarski, Politechnika Gdańska
Nośność betonowych dźwigarów wzmocnionych taśmami stalowymi w świetle badań modelowych i numerycznych

- mgr inż. Tomasz Żebro, Politechnika Krakowska
Porównanie dwóch sformułowań i algorytmów gradientowej plastyczności dla analizy lokalizacji.

Więcej na temat:
V Konferencji Naukowej Doktorantów Wydziałów Budownictwa

więcej aktualności