Polecamy

Polska gospodarzem spotkania Cembureau

168 delegatów z 25 krajów wzięło udział w Walnym Zgromadzeniu Europejskiego Stowarzyszenia Cementu – CEMBUREAU, które 6-8 czerwca br. odbyło się w Warszawie. Polska oraz polskie Stowarzyszenie Producentów Cementu po raz pierwszy było gospodarzem tego wydarzenia. To ogromne wyróżnienie dla działalności samego Stowarzyszenia oraz docenienie Polski jako znaczącego producenta cementu w Europie

Europejskie Stowarzyszenie Cementu – CEMBUREAU z siedzibą w Brukseli jest organizacją, która reprezentuje europejski przemysł cementowy, obejmuje swoim zasięgiem 25 krajów europejskich i działa na szczeblu międzynarodowym w imieniu około 80 tys. zatrudnionych w tym przemyśle osób. Walne Zgromadzenie CEMBUREAU jest organizowane od ponad 40 lat – corocznie w innym kraju członkowskim.kliknij aby powiększyć [372.jpg]
W tym roku po raz pierwszy odbyło się ono w Polsce, która jest członkiem tej organizacji od roku 1993. Stowarzyszenie Producentów Cementu odebrało decyzję z Zarządu CEMBUREAU o powierzeniu organizacji tego spotkania jako ogromne wyróżnienie dla działalności samego Stowarzyszenia oraz docenienie Polski jako znaczącego producenta cementu w Europie.
Walne Zgromadzenie CEMBUREAU odbyło się w Warszawie w dniach 6-8 czerwca w Hotelu Intercontinental. Wzięło w nim udział 168 delegatów z 25 krajów. Obrady Walnego Zgromadzenia składające się z dwóch sesji otworzył Dr Alessandro Buzzi - Prezydent  CEMBUREAU. Sesja I pod hasłem „Post-Kioto Era” była poświęcona zagadnieniom rozwoju przemysłu w kontekście ochrony klimatu i emisji dwutlenku węgla. Sesja II obejmowała sprawy statutowe i organizacyjne samego CEMBUREAU.
kliknij aby powiększyć [373.jpg]Referat otwierający pt. „Nowe kraje członkowskie UE – szanse i zagrożenia” wygłosił Euro-parlamentarzysta Janusz Lewandowski Szef Komisji Budżetowej Unii Europejskiej, zaproszony na posiedzenie przez Zarząd SPC. Referat ten wzbudził ogromne zainteresowanie zgromadzonych i nagrodzony został oklaskami obecnych na sali delegatów.
W sesji poświęconej problematyce emisji CO2, referaty wygłosili:
1. Michel Catinat – Szef Sekretariatu Generalnego ds. Przedsiębiorstw i Przemysłu w Komisji Europejskiej. Referat pt. “Post-Kyoto Challenges: The Point of View of the Commission”
2. Frank Brannvoll – Vice Prezydent Departamentu ds. Korporacji w Brukseli. Referat pt.“The Days until 2012 … A View from an Energy Intensive Company”
3. Paul Bulteel – Sekretarz Generalny Związku Przemysłu Energetycznego. Referat pt “Competition and Competitiveness: Challenges for the European Electricity Industry”
4. Benoît-Henri Koch – Członek rady nadzorczej Holcim. Referat pt. “The Cement Sustainability Initiative: Progress promised, Progress made”
kliknij aby powiększyć [374.jpg]Dyskusja merytoryczna pomiędzy delegatami a referentami, dotyczyła przede wszystkim sprawności i profesjonalizmu działania Komisji Europejskiej w zakresie nowego prawodawstwa unijnego. Delegaci zwrócili też uwagę na problematykę gospodarowania energią, co ich zdaniem ma znacznie większy wpływ na redukcję emisji CO2 niż działalność przemysłowa. Poruszano też kwestie wielu niebezpieczeństw mogących się pojawić w ślad za wprowadzeniem Sytemu Handlu Emisjami CO2 i ograniczeń dla przemysłów wykorzystujących energię tj. duży nieuzasadniony wzrost cen energii, ograniczenie wielkości produkcji przemysłowej w UE i przeniesienie jej poza obszar Unii.
Delegaci stwierdzili, że na obecnym etapie działania systemu nie będzie już niestety możliwe przeprowadzenie wystarczająco głębokiej analizy jego I – go okresu, tak aby błędy i braki systemowe zostały wyeliminowane w II okresie tj. w latach 2008-212.
kliknij aby powiększyć [375.jpg]W II Sesji Plenarnej, której przewodniczył Prezydent CEMBUREAU Dr Alessandro Buzzi, delegaci wysłuchali sprawozdania Zarządu CEMBUREAU z działalności prowadzonej roku 2004 i udzielili absolutorium dla Zarządu i Dyrektora Wykonawczego J-M. Chandelle.
Stowarzyszenie Producentów Cementu jako gospodarz spotkania zapewniło wszystkim, którzy przybyli do Warszawy nie tylko doskonałe warunki do obrad plenarnych ale również, ciekawy program dodatkowy, dzięki któremu uczestnicy mogli zapoznać się z Polską – nowym członkiem Wspólnoty Europejskiej.
Za wspaniałą atmosferę wytworzoną podczas Walnego Zgromadzenia oraz atrakcyjny program podczas tych kilku czerwcowych dni, które delegaci CEMBUREAU i osoby towarzyszące spędzili w Polsce, do Zarządu Stowarzyszenia Producentów Cementu spłynęło wiele ciepłych listów z podziękowania i gratulacjami od uczestników.