Polecamy

Ponad 100 km autostrady A2 będzie miało nawierzchnię betonową

Podpisaniem umowy na budowę i eksploatację autostrady A2 na odcinku Nowy Tomyśl - Świecko zakończyły się 30 sierpnia 2008 r. negocjacje pomiędzy stroną publiczną oraz spółką Autostrada Wielkopolska. Zgodnie z umową, ponad 100 km autostrady będzie miało nawierzchnię betonową i powstanie do końca 2011 roku.
Odcinek autostrady A2 będzie kolejnym z nawierzchnią betonową wybudowanym na terenie kraju.
W ciągu betonowej autostrady A4 na zachód od Wrocławia trwa budowa betonowego odcinka Zgorzelec – Krzyżowa o długości 51,4 km.
Na terenie kraju powstają także drogi lokalne o nawierzchni betonowej.

 

Dlaczego beton jako nawierzchnia do budowy dróg i autostrad to dobre rozwiązanie?

kliknij aby powiększyć [185.jpg]Najważniejsze zalety dróg betonowych to:
- większa trwałość
- brak zjawiska koleinowania
- większe bezpieczeństwo
- niższy koszt eksploatacji
- dostępność krajowych surowców
- możliwość recyklingu
- zapewnienie niższego poziomu hałasu.
Trwałość nawierzchni betonowych (wydłużony okres pomiędzy remontami) jest przeciętnie 2,5÷3,5 razy większa niż asfaltowych. Przy zastosowaniu nowych technologii betonu wysokowytrzymałościowego można osiągnąć nawet ok. 7 razy większą trwałość. Z danych  niemieckich wynika, że po 23 latach użytkowania tylko 5% nawierzchni betonowych wymaga napraw. Dla nawierzchni asfaltowych wskaźnik ten wynosi od 80 do 100%.
Niezwykle istotną cechą jest brak zjawiska koleinowania, zapewniony dzięki takim właściwościom, jak odporność na czynniki atmosferyczne (wysoka temperatura, zamarzanie/odmarzanie), a także ze względu na odporność nawet na bardzo wysokie obciążenia osi. Przy  nowoczesnych rozwiązaniach gwarantowana jest nawet 30-40-letnia żywotność, nawet przy obciążeniach 13 ton/oś.
Nawierzchnie betonowe dają większe bezpieczeństwo użytkowania, są jasne i dobrze widoczne, co jest szczególnie ważne w złych warunkach atmosferycznych. Bardzo ważną zaletą jest ich duża przyczepność.
Niemieckie badania wykazały, że wskaźnik  „wypadkowości” na autostradach betonowych jest o ok. 32% niższy od wskaźnika stwierdzanego na nawierzchniach asfaltowych.

 

Autostrady – ich trwałość ma fundamentalne znaczenie
Na świecie 3-6% sieci drogowej posiada nawierzchnie betonowe. Przekładając tę statystykę na nasz kraj ok. 10 tysięcy kilometrów dróg powinno otrzymać również nawierzchnie betonowe. Dotyczy to w sposób szczególny autostrad i dróg ekspresowych, których wysoka trwałość nawierzchni ma fundamentalne znaczenie.
Zrozumienie problematyki budowy trwałych nawierzchni autostradowych widać wyraźnie u naszych sąsiadów.
W Niemczech w latach 70. stosunek wybudowanych nawierzchni betonowych do asfaltowych wynosił 30:70, w latach 80. – 40:60, w 90. – 50:50, a obecnie 62:38.
Podobnie wygląda sytuacja w Republice Czeskiej, gdzie około 65% nowych autostrad ma nawierzchnie betonowe.
Również w innych krajach europejskich udział dróg betonowych jest wysoki, np. w Belgii 60% dróg wiejskich ma nawierzchnię betonową, a autostrady betonowe stanowią 40%, w Wielkiej Brytanii i Austrii udział dróg betonowych przekracza 50%.

 

Kilkaset kilometrów autostrad betonowych w Polsce
Pierwszy odcinek nowoczesnej autostrady betonowej powstał w Polsce w 1995 roku. Zbudowano wówczas 12 kilometrów betonowego odcinka autostrady A18.
W 2006 roku oddano do użytku pierwszy betonowy odcinek autostrady A4 na zachód od Wrocławia. Obecnie betonowymi autostradami A4 i A18 oraz częściowo jeszcze drogą krajową nr 18 można dojechać od Wrocławia do przejścia granicznego w Olszynie.

Trwa budowa betonowej autostrady A4 od Zgorzelca do Krzyżowej.

 

A4 – odcinek Zgorzelec - Krzyżowa
Przedsięwzięcie obejmuje budowę autostrady A-4 na odcinku Zgorzelec (granica polsko-niemiecka) - Krzyżowa (punkt połączenia z autostradą A-18) o długości 51,4 km.
Według danych Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad prace przy budowie tego odcinka autostrady, które rozpoczęły się w lipcu 2006 roku, zgodnie z umową mają zakończyć się w listopadzie br.
Wartość projektu: 307.367.000 euro

 

A2 – odcinek Nowy Tomyśl - Świecko
Odcinek autostrady A2 z Nowego Tomyśla do Świecka będzie najdłuższym odcinkiem autostradowym w Polsce posiadającym betonową nawierzchnię.
Według Mikołaja Karpińskiego, rzecznika resortu infrastruktury, nawierzchnia taka charakteryzuje się zdecydowanie większą trwałością.
- Według szacunków będzie mogła być użytkowana bez dodatkowego wzmocnienia przez około 40 lat po wybudowaniu – czytamy w komunikacie rzecznika.
Umowa na budowę tego odcinka A2 została podpisana nad ranem, 30 sierpnia 2008 roku.
Ze strony publicznej umowę podpisali Minister Infrastruktury Cezary Grabarczyk i Lech Witecki Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad. Stronę prywatną  reprezentowali Prezes Zarządu spółki Autostrada Wielkopolska S.A. Andrzej Patalas oraz Wiceprezes Zarządu Andrzej Lewandowicz. W akcie podpisania umowy udział wzięli: Wiceminister Infrastruktury Zbigniew Rapciak oraz zastępca Generalnego Dyrektora Magdalena Jaworska.

Do końca 2011 roku wybudowany zostanie kolejny odcinek autostrady, która jest jedną z priorytetowych inwestycji drogowych w związku z organizacją mistrzostw Euro 2012.
- W trakcie negocjacji udało się wypracować rozwiązania, które zabezpieczają interesy strony publicznej oraz zapewniają możliwość szybkiej realizacji inwestycji stronie prywatnej. Podpisana umowa potwierdza, że Partnerstwo Publiczno-Prywatne jest istotnym systemem finansowania budowy infrastruktury w Polsce. To również kolejny projekt autostradowy rozpoczęty w ostatnim czasie. 25 sierpnia 2008 roku w Nowych Marzach koło Grudziądza ruszyła budowa 62 km odcinka autostrady A1, która również realizowana jest w systemie Partnerstwa Publiczno-Prywatnego – poinformował Mikołaj Karpiński, rzecznik resortu infrastruktury.
Podstawowe informacje nt.  odcinka A2 Nowy Tomyśl - Świecko :
- długość-  105,9 km;
- koszt 1 km autostrady - 12,2 mln euro;
- koszt całego przedsięwzięcia - 1 298 127 600 euro. 
- rozpoczęcie budowy - marzec 2009 roku
- zakończenie budowy - IV kwartał 2011 roku.
Projekt obejmuje między innymi:
- budowę nowego odcinka dwujezdniowej autostrady płatnej,
- modernizację istniejącej drogi nr 2 na odcinku Świecko – Rzepin,
- budowę 6 nowych węzłów i przebudowę 3 istniejących,
- budowę zamkniętego systemu poboru opłat,
- budowę 10 Miejsc Obsługi Podróżnych (MOP)
- budowę dwóch Obwodów Utrzymania Autostrady
- budowę oraz remont 86 mostów i wiaduktów,
- przebudowę dojazdów i dróg krzyżujących się z autostradą
- budowę urządzeń ochrony środowiska takich jak: ekrany, oczyszczalnie ścieków, pasy zieleni, przepusty dla małych zwierząt i płazów.

 

Lokalne drogi betonowe - aktualności
Lokalne drogi betonowe powstają systematycznie na terenie kraju. Samorządowcy dobrze liczą wydawane pieniądze i przestają robić „inwestycje na jedną kadencję”.

 

GRYBÓW (MAŁOPOLSKIE)
Gmina Grybów może poszczycić się mianem gminy, w której w ciągu ostatnich dziesięciu lat wybudowano najwięcej dróg lokalnych z zastosowaniem technologii betonowej.
kliknij aby powiększyć [577.jpg]Do ponad 50 kilometrów „betonówek” wybudowanych w latach 1998-2007 należy dodać prawie 6 kilometrów, które obecnie są w trakcie budowy.
Inwestor jest bardzo zadowolony z nawierzchni betonowych. Pierwsze odcinki dróg, budowane jeszcze w latach dziewięćdziesiątych, sprawdzają się bez najmniejszych problemów. Do największych zalet można zaliczyć: długi okres użytkowania, brak kolein, jasny kolor, który przyczynia się do zmniejszenia zużycia energii elektrycznej na oświetlenie. Dodatkowo wpływa na poprawę bezpieczeństwa. Dodatkową zaletą jest bardzo duża przyczepność, która umożliwia szybsze zatrzymanie pojazdu, nawet podczas ulewnych deszczy.

 

NOWINY (ŚWIĘTOKRZYSKIE)

kliknij aby powiększyć [578.jpg]We wrześniu br. zakończy się budowa pierwszej w powiecie kieleckim i gminie Sitkówka-Nowiny nowoczesnej drogi betonowej. Droga powstaje w Nowinach k. Kielc i będzie miała 720 metrów długości.
Inwestorem jest firma Dyckerhoff Polska, która w ten sposób chce zbudować dobrą drogę dojazdową do zakładu.
O wyborze technologii betonowej zdecydował rachunek ekonomiczny. Z ofert przetargowych, które napłynęły do inwestora, wynikało, że droga betonowa będzie o 20% tańsza od bitumicznej.

Propagujemy wiedzę o dobrych drogach betonowych
Stowarzyszenie Producentów Cementu od kilkunastu lat, w ramach Kampanii Promocyjnej Polski Cement, zajmuje się propagowaniem informacji o dobrych drogach betonowych. Swoją wiedzę na ten temat przekazuje m.in. podczas odbywających się rokrocznie Międzynarodowych Targów Autostrada-Polska.
SPC organizuje cykliczne szkolenia dla samorządowców dotyczące realizacji lokalnych dróg betonowych.
Oficyna wydawnicza Stowarzyszenia wydała m.in.:
- książkę „Nawierzchnie drogowe z betonu cementowego – teoria, wymiarowanie, realizacja” (autor: prof. Antoni Szydło)
- poradnik „Nawierzchnie betonowe na drogach gminnych” (autorzy: prof. Antoni Szydło i Piotr Mackiewicz)

 

Więcej informacji na temat dróg betonowych można znaleźć w serwisie www.drogibetonowe.pl

 

Kontakt dla prasy:
Piotr Piestrzyński, tel. 601 091-172, piestrzynski@venainfo.pl