Polecamy

RUSZA NAJWIĘKSZE W POLSCE FORUM WIEDZY O BETONIE

VI Międzynarodowa Konferencja "Dni Betonu" 2010 rozpoczyna się 11 października 2010 r. w Wiśle. Organizator konferencji – Stowarzyszenie Producentów Cementu – po raz kolejny otwiera największe w Polsce forum wiedzy o betonie – nowoczesnym materiale budowlanym. Na konferencję zgłosiło się ponad 700 osób.

kliknij aby powiększyć [611.jpg]Konferencja Dni Betonu ma za sobą pięć edycji i 10 lat doświadczeń. Jej tematyka oscyluje wokół nowoczesnych rozwiązań w technologii betonu. Dotyczy zastosowania betonu w budownictwie drogowo-mostowym, prefabrykacji, w infrastrukturze komunalnej i architekturze. Pokazuje współczesne tendencje w budownictwie, zwraca uwagę na cement, właściwości mieszanki betonowej i właściwości stwardniałego betonu. Dotyka prawnych
i technicznych aspektów napraw konstrukcji betonowych.

Co nas czeka w tym roku?

DEBATA PROBLEMOWA
Stowarzyszenie Producentów Cementu zapowiada m.in. debatę o zrównoważonym budownictwie. Jej uczestnikami będą: Tomasz Rudnicki - zastępca dyrektora Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Marcin Peterlik z Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową, Henryk Jaskóła – prezes Polimex Mostostal, Adrian Furgalski - dyrektor TOR, Olgierd Dziekoński z Kancelarii Prezydenta RP oraz architekt Stefan Kuryłowicz.
Uczestnicy debaty spróbują odpowiedzieć m.in. czym jest zrównoważone budownictwo i z jakimi kosztami społecznymi oraz ekonomicznymi wiąże się wdrożenie zrównoważonego budownictwa. Będą dyskutować o budowie infrastruktury drogowej w kontekście wykorzystania nowoczesnych i trwałych rozwiązań materiałowych,  a także o problemach budownictwa mieszkaniowego w Polsce.
Debatę poprowadzi dziennikarz TVP Tadeusz Mosz, a całe wydarzenie będzie rejestrowane przez TVP.

KONKURS POWER CONCRETE
Po raz pierwszy w Polsce na Dniach Betonu odbędzie się finał konkursu Power Concrete. Celem Konkursu jest ustanowienie polskiego rekordu wytrzymałości betonu na ściskanie. Konkurs ma charakter otwarty. Mogą w nim brać udział osoby indywidualnie lub zespoły reprezentujące ośrodki naukowo-badawcze, laboratoria lub producentów materiałów budowlanych. Nad prawidłowym przebiegiem konkursu będzie czuwała komisja pod przewodnictwem prof. Jacka Śliwińskiego z Politechniki Krakowskiej.

Kontakt dla mediów: Piotr Piestrzyński, tel. 601 091-172, piestrzynski@venainfo.pl