Polecamy

Trwają prace nad Systemem Handlu Emisjami po roku 2012

W grudniu 2008 roku zakończyły się prace nad pakietem Klimatyczno-Energetycznym, w skład któego wchodzi znowelizowana Dyrektywa dot. Systemu Handlu Emisjami. Dokument ten określa podstawowe zasady funkcjonowania nowego Systemu jednak wszelkie szczegółowe wytyczne będą publikowane przez Komisję Europejską do końca 2011 roku. W rzeczywistości oznacza to, że dopóki nie będą znane ostateczne zasady dotyczące takich aspektów jak np.: system aukcjoningu, carbon leakage czy ostateczna metoda przydziału uprawnień żaden sektor nie może mieć pewności co do warunków jakie będzie tworzył nowy system.

Więcej informacji znajdziecie Państwo tutaj