Polecamy

Trwają pracę nad definicją "końca fazy odpadu"

W listopadzie 2008r została opublikowana znowelizowana Ramowa Dyrektywa Odpadowa. Jednym z istotnych założeń Dyrektywy jest wprowadzenie zharmonizowanej definicji tzw. "końca fazy odpadu". Na początku roku JRC (Joint Research Centre - instytut działający przy Komisji Europejskiej) opublikował dwa raporty dotyczące tej definicji. Raporty sugerują aby kryteria kwalifikacyjne uwzględniały: rodzaj stosowanych odpadó, charakterystykę procesu odzysku, jakość produktu finalnego i jego potencjalne wykorzystanie. Powinno się również opracować procedury kontroli jakości.

Komisja Europejska planuje opublikować propozycję kryteriów do końca 2009 roku.

Oba raporty są dostępne na tutaj