Polecamy

VIII Międzynarodowe seminarium "Przemysł cementowy - partner w gospodarce odpadami"

Stosowanie paliw alternatywnych zmniejsza emisję dwutlenku węgla

 

- Stosując paliwa alternatywne ograniczamy emisję CO2 w Europie o około 12 mln ton rocznie. W tej chwili w Polsce już około 20% energii cieplnej, potrzebnej do opalania pieców cementowych pochodzi z bezpiecznego współspalania odpadów posiadających wartość energetyczną takich jak zużyte opony, tworzywa sztuczne, tekstylia czy papier – mówił Andrzej Balcerek, przewodniczący Stowarzyszenia Producentów Cementu otwierając VIII Międzynarodowe Seminarium „Przemysł cementowy – partner w gospodarce odpadami”.

 

W seminarium, które odbyło się 13 listopada 2008 r. w Hotelu Łysogóry w Kielcach, wzięło udział ponad 150 uczestników z Polski i Niemiec. Byli samorządowcy, przedstawiciele ministerstwa środowiska, organizacji ekologicznych, przedstawiciele firm zajmujących się przygotowaniem odpadów oraz przedstawiciele przemysłu cementowego.

 

ZGODNIE Z ZASADAMI ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU
kliknij aby powiększyć [594.jpg]- Przemysł cementowy od wielu lat przywiązuje wagę do zagospodarowania surowców, które są odpadami w innych gałęziach gospodarki. W ten sposób oszczędzamy surowce naturalne – mówił Andrzej Balcerek, przewodniczący Stowarzyszenia Producentów Cementu. - 14 lat temu zorganizowaliśmy pierwsze seminarium na ten temat. Wtedy nasza wiedza o paliwach alternatywnych była szczątkowa. Wsłuchiwaliśmy się w głosy kolegów z Niemiec czy USA. Pamiętam jak byliśmy zszokowani, gdy usłyszeliśmy, że w niektórych zakładach europejskich 80% paliwa do pieców cementowych pochodzi z odzysku energetycznego. Sami uczyliśmy się i przekazywaliśmy wiedzę innym. Dyskutowaliśmy z organizacjami ekologicznymi i samorządowcami – tłumaczył Andrzej Balcerek.

Cementownie działające w Polsce funkcjonują zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. Branża cementowa, która eksploatuje surowce naturalne, chce dać szansę następnym pokoleniom. Przykładem takiego działania jest właśnie stosowanie paliw alternatywnych w przemyśle cementowym. - W tej chwili w Polsce już około 20% energii cieplnej, potrzebnej do opalania pieców cementowych pochodzi z bezpiecznego współspalania odpadów posiadających wartość energetyczną takich jak zużyte opony, tworzywa sztuczne, tekstylia czy papier – mówił Andrzej Balcerek. - Podobnie dzieje się w całej Europie. Stosując paliwa alternatywne ograniczamy emisję CO2 w Europie o około 12 mln ton rocznie.

A emisja CO2 jest właśnie tym problemem, który spędza sen z powiek producentom cementu. Zwłaszcza rozdział pozwoleń na emisję CO2 po 2012 roku. Branża cementowa ograniczyła do minimum emisję dwutlenku węgla. Dalsze ograniczenia są technicznie niemożliwe. Trzeba tu dodać, że 62% emisji CO2 z cementowni stanowi emisja procesowa. Po prostu CO2 powstaje w wyniku rozkładu węglanu wapnia. Inaczej nie da się wyprodukować cementu. W związku z tym branża cementowa w Polsce oczekuje zwolnienia z aukcjoningu po 2012 roku. Kupowanie przez producentów cementu pozwoleń na emisję CO2 będzie dla nich zabójcze. Z opublikowanego pod koniec września br. raportu Boston Consulting Group wynika, że jeżeli po 2012 roku cena pozwolenia na emisję tony CO2 osiągnie 23 euro, to produkcja klinkieru w Polsce będzie nieopłacalna, a przy cenie 35 euro/t CO2 zagrożona będzie produkcja klinkieru w Europie.

Paradoksalnie wyprowadzenie produkcji cementu z Europy i transport klinkieru z Chin, Turcji czy też innych krajów nie zmniejszy emisji CO2. Na skutek tzw. carbon leakage (wyciek emisji) nastąpi wzrost emisji CO2 o 10% w porównaniu z emisją powstającą przy produkcji cementu w Europie.

- Od wielu lat mówimy, że budowa spalarni nie jest dobrym rozwiązaniem. Uważamy, że przy zagospodarowaniu odpadów należy wykorzystać piece cementowe, które są nowoczesne i bardzo efektywne – dodał Andrzej Balcerek. – Podczas seminarium chcemy również rozmawiać o przygotowaniu paliw alternatywnych. Spotkanie powinno być pożyteczne dla przemysłu, władz samorządowych, które mają problemy z zagospodarowaniem odpadów oraz dla nauki.

 

ODPADY JAKO PALIWO LUB SUROWCE
kliknij aby powiększyć [595.jpg]Doświadczeniami europejskimi i niemieckimi w stosowaniu paliw alternatywnych podzielił się z uczestnikami seminarium Martin Schneider z Verein Deutscher Zementverke (VDZ).

– Pierwszym paliwem alternatywnym stosowanym w niemieckim przemyśle cementowym były oleje przepracowane. Udział w procesie spalania wapnia, kalcytu i innych związków oraz przebieg tego procesu pozwalają na stosowanie najróżniejszych paliw. Jest tylko jedno ale: w piecach cementowych mogą być wykorzystane tylko te paliwa, które pasują do naszego produktu – tłumaczył Martin Schneider.

Według niego w 2007 roku średni współczynnik zastąpienia paliw paliwami alternatywnymi sięgał 50%. – Ponieważ według przepisów u nas nie można składować odpadów, trzeba je zagospodarować w przyjazny sposób. Dlatego planowana jest budowa zakładów cementowych, które w 100% będą zasilane paliwami alternatywnymi – mówił Schneider.

Jego zdaniem odpadami można zastąpić również surowce takie jak: wapń, krzem, glin lub ich mieszanki. – Pracujemy nad wykorzystaniem w piecach cementowych piasku powstałego z rozkruszonego betonu. W tym przypadku wapń jest już pozbawiony CO2, a więc dodatkowo mamy mniejszą emisję CO2 – informował Schneider.

Co z odpadami niebezpiecznymi w Niemczech? – Z punktu widzenia pieca cementowego nie ma to znaczenia. Nawet pestycydy, bez śladu i bez zmiany parametrów emisji, można spalać w piecu cementowym – mówił na zakończenie Martin Schneider. - Przemysł cementowy może wnieść wartościowy wkład w gospodarkę odpadami i wszystkie strony na tym wygrywają.

 

ODPADY W POLSCE
Ponadto, podczas seminarium Małgorzata Szymborska z Ministerstwa Środowiska mówiła o „Rozwoju rynku odpadów w Polsce”.

Dr inż. Zbigniew Grabowski z Politechniki Krakowskiej przedstawił „Rynek biomasy w Polsce - sposoby zagospodarowania”.

Temat „Gospodarka odpadami na poziomie lokalnym” zaprezentowali: Zbigniew Bajko przedstawiciel Związku Gmin Chełmskich, Józef Mokrzycki z firmy Mo-Bruk/Ożarów oraz Ksenia Czachor z firmy Atmoterm/Opole.

„Jakość paliw alternatywnych; oczekiwania przemysłu” omówił Marcin Krzak, kierownik ds. paliw i surowców alternatywnych Lafarge Cement.

Z kolei „Bezpieczeństwo ekologiczne współspalania odpadów w piecach cementowych” poruszył Paweł Zajd, dyrektor Cementowni Górażdże.

 

Materiały z konferencji znajdziecie Państwo tutaj

 

Kontakt dla prasy: Piotr Piestrzyński, tel. 601 091-172, piestrzynski@venainfo.pl