Polecamy

V Konferencja Naukowa Doktorantów Wydziałów Budownictwa

W dniach 18 i 19 listopada br. w Wiśle odbyła się V Konferencja Naukowa Doktorantów Wydziałów Budownictwa. W konferencji wzięło udział ponad 130 uczestników z różnych ośrodków (17 uczelni, w tym 15 z kraju).
Organizatorami konferencji byli słuchacze Dziennych Studiów Doktoranckich na Wydziale Budownictwa Politechniki Śląskiej w Gliwicach.
Patronat nad konferencją objął Dziekan Wydziału Budownictwa Politechniki Śląskiej w Gliwicach - prof. Stanisław Majewski, a opiekunem konferencji był Kieronik Studiów Doktoranckich na Wydziale Budownictwa Politechniki Śląskiej w Gliwicach - dr hab. inż. Adam Zybura.

Celem konferencji była prezentacja wyników badań teoretycznych i doświadczalnych uzyskanych w trakcie wykonywania prac doktorskich. Konferencji towarzyszył Zeszyt Naukowy Politechniki Śląskiej, w którym zostały zamieszczone samodzielne artykuły doktorantów, opracowane pod opieką Promotorów.

Obrady przebiegały w kilku sesjach tematychnych:
- Konstrukcje betonowe
- Teoria konstrukcji i konstrukcje metalowe
- Geotechnika
- Mechanika budowli
- Problemy materiałowe i fizyczne
- Zagadnienia różne.

Podczas konferencji odbył się "Wieczór inżynierski" zorganizowany przez Zarząd Główny PZIiTB, podczas którego uczestnicy mieli okazję poznać się osobiście.

więcej aktualności