Polecamy

Wybory Nowych Władz Stowarzyszenia Producentów Cementu

W dniu 30 maja 2007 w Krakowie odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze SPC.

Walne Zebranie otworzył Przewodniczący Stowarzyszenia Andrzej Balcerek.
W pierwszej sesji wykładowej zgromadzeni wysłuchali dwóch referatów:
Pana Tomasza Koniora: „Kontury Architektury” oraz pana Nicolasa Godet’a pt: ” Obecna sytuacja i trendy na międzynarodowym rynku cementu”
 
Podczas sesji plenarnej Walne Zebranie udzieliło absolutorium ustępującemu Zarządowi oraz Komisji Rewizyjnej i złożyło podziękowanie za pracę i zaangażowanie podczas VII kadencji.

Członkowie Walnego Zgromadzenia na następną cztero-letnią kadencję wybrali nowe władze Stowarzyszenia:

Zarząd:

Andrzej Balcerek – Przewodniczący
Luc Callebat – Zastępca Przewodniczącego
Dariusz Gawlak – Członek Zarządu
Krzysztof Kocik – Członek Zarządu
Ruediger Kuhn – Członek Zarządu
Andrzej Ptak – Członek Zarządu

Komisja Rewizyjna

Zbigniew Borowski – Przewodniczący
Krzysztof Kieres – Członek Komisji
Jacek Kwaśniak – Członek Komisji