Polecamy

HISTORIA PRZEMYSŁU CEMENTOWEGO W POLSCE 1857-2000 (NAKŁAD WYCZERPANY)

NAKŁAD WYCZERPANY
LESZEK ZACHUTA

LESZEK ZACHUTA
Kraków 2004, str. 928
Format B5, oprawa twarda foliowana
Cena: 140,00 zł
(NAKŁAD WYCZERPANY)

 

 

kliknij aby powiększyć [266.jpg]

Książka przedstawia historię przemysłu cementowego na terenie Polski w pięciu rozdziałach.
Rozdział I - „Początki przemysłu cementowego”, omawiający jego historię w okresie od powstania pierwszej cementowni (1857) do I wojny światowej.
Rozdział II - „Przemysł cementowy w II Rzeczypospolitej”, omawiający historię w okresie międzywojennym.
Rozdział III - „Powojenne dziedzictwo”, poświęcony okresowi od zakończenia drugiej wojny światowej do przełomu lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych.
Rozdział IV - „Lata transformacji”, omawia okres od początku lat osiemdziesiątych do roku 2000.
Rozdział V - „Kalendarium zakładów czynnych w roku 2000”, przedstawia kalendaria najważniejszych wydarzeń w historii tych zakładów.
Ponadto książka zawiera kilkanaście załączników, z których na wyróżnienie zasługują te, poświęcone historii cementowni na ziemiach odzyskanych oraz prywatyzacji przemysłu cementowego.
Przedstawiona na ponad 900 stronach książki historia oparta jest w pełni na informacjach i faktach zawartych w archiwaliach, materiałach źródłowych, licznych opracowaniach oraz artykułach w czasopismach i prasie. Ich wykaz zajmuje ponad 30 stron.
Książka zawiera ogromną ilość informacji dotyczących wydarzeń w przemyśle, jego organizacji, produkcji i technik wytwarzania, czy warunków funkcjonowania. Prosty, zrozumiały dla wszystkich sposób przedstawienia tej tematyki uwzględnia jednak specyfikę przemysłu cementowego.
Sądzić należy, że każdy Czytelnik zainteresowany historią rozwoju gospodarczego naszego kraju znajdzie w książce wiele interesujących go informacji, które pozwolą mu inaczej spojrzeć na przemysł cementowy, branżę, która zawsze odgrywała ważną rolę w rozwoju kraju i zawsze należała do przodujących pod względem technicznym na świecie. Dla ludzi związanych z przemysłem cementowym, którzy w ostatnich dziesięcioleciach czynnie uczestniczyli w jego działalności, będzie to również materiał do refleksji.