ad replacer
Bądź z nami w kontakcie
Szukaj
Newsletter
Otrzymuj najświeższe informacje z branży. Zapisz się na bezpłatny newsletter!
Polecamy
Trwałe i zrównoważone drogi dla następnych pokoleń – Stanowisko SPC i EU Pave

Uczciwa konkurencja

Zdrowa gospodarka oparta jest na konkurencyjności cenowej i technologicznej! Jest to możliwe tylko wtedy, jeżeli jest zapewniony dostęp do różnych rozwiązań technicznych, a ich udziały w rynku są wystarczająco duże, aby umożliwić im rozwój. W budownictwie drogowym dotyczy to za-równo asfaltu, jak i betonu jako materiałów do budowy nawierzchni drogowych. Istnienie obu technologii nawierzchni skutkuje niższymi cenami i bardziej przemyślaną polityką w zakresie budowy dróg, co jest widoczne w niektórych krajach.

Zrównoważone drogi dzięki zielonym zamówieniom publicznych

Apelujemy o przejrzyste kryteria dotyczące zamówień i przepisy wspierające innowacyjność oraz najwyższe standardy jakości. Ocena ekonomiczna ofert powinna uwzględniać również koszty eksploatacji, a nie jedynie koszty inwestycji. Ocena środowiskowa powinna opierać się na ocenie całego cyklu życia drogi (LCA – Life Cycle Assessment), która uwzględnia wszystkie wskaźniki ekologiczne na wszystkich etapach, a w szczególności w fazie użytkowania i jego zakończenia (recyklingu).

Odporna infrastruktura

Opowiadamy się za infrastrukturą transportową odporną na efekty zmian klimatu, zdolną przetrwać coraz częściej występujące ekstremalne zjawiska, takie jak powodzie, fale upałów oraz pożary czy też ciągle rosnący ruch pojazdów ciężkich. Wybór nawierzchni betonowej umożliwia spełnienie tych wymagań.

Bezpieczeństwo drogowe w każdych warunkach atmosferycznych

Nawierzchnie betonowe zapewniają bezpieczną i wygodną podróż – dobre właściwości antypoślizgowe (wysoka szorstkość) pozwalają na skrócenie drogi hamowania, bardzo duża trwałość pozwala uniknąć powstawania kolein i związanego z nimi niebezpieczeństwa aquaplaningu, a jasny kolor zapewnia dobrą widoczność przy niewystarczających warunkach oświetleniowych. Ponadto betonowe nawierzchnie drogowe wymagają znacznie rzadszych remontów, co pozwala ograniczyć utrudnienia w ruchu i zagrożenia związane z robotami. Z kolei stosowanie bardzo wytrzymałych betonowych barier ochronnych zapewnia niezawodną ochronę w każdych warunkach
i poprawia bezpieczeństwo użytkowników dróg.

Gospodarka o obiegu zamkniętym

Popieramy gospodarkę obiegu zamkniętego w budownictwie na wszystkich etapach: budowy, użytkowania i ponownego wykorzystania materiału. Kluczowe jest zapobieganie powstawaniu odpadów zarówno przy budowie, jak i po zakończeniu okresu użytkowania. Bardzo długi okres użytkowania oznacza mniejsze zapotrzebowanie na zasoby naturalne niezbędne do odbudowy. Dążymy do zwiększenia wykorzystania kruszywa grubego i piasku z recyklingu do wszystkich zastosowań, w tym do nowego betonu nawierzchniowego. Jego dobór powinien być jednak uwarunkowany dostępnością, odległością transportu i możliwością utrzymania parametrów użytkowych. Beton może być poddany recyklingowi w 100%!

Mając na uwadze wymagania dotyczące trwałości, bezpieczeństwa, zrównoważonego rozwoju, obiegu zamkniętego i uczciwej konkurencji, EUPAVE i SPC wspierają stosowanie nawierzchni betonowych w Europie, aby stworzyć trwałą infrastrukturę spełniającą obecne oraz przyszłe potrzeby.

Polecamy