ad replacer
Bądź z nami w kontakcie
Szukaj
Newsletter
Otrzymuj najświeższe informacje z branży. Zapisz się na bezpłatny newsletter!
Polecamy
O nas

W swojej działalności Stowarzyszenie podejmuje działania, których głównych celem jest rozwój przemysłu cementowego. W imieniu przemysłu występuje w sprawach, które mają wpływ na jego bieżące funkcjonowanie. Stowarzyszenie jest rzecznikiem przemysłu wobec organów administracji państwowej; władz administracji samorządowej, organizacji pozarządowych i innych instytucji, a od 2004 roku wobec instytucji europejskich. Jest stroną, reprezentującą przemysł cementowy w procesie konsultowania aktów prawnych i aktywnie uczestnicy w pracach, obejmujących wiele różnych zagadnień i poziomów legislacyjnych, począwszy od rozporządzeń krajowych, kończąc na regulacjach europejskich, dyrektywach czy wspólnotowych strategiach tematycznych. Działalność informacyjna, edukacyjna, szkoleniowa, działania na rzecz ochrony środowiska, zdrowia i bezpieczeństwa pracy, promowanie wyrobów oraz nowoczesnych technologii ich zastosowania to inne, ważne działania podejmowane przez Stowarzyszenie. W swojej działalności Stowarzyszenie wykorzystuje różnorodne narzędzia do realizacji założonych celów. Ważnym narzędziem, dzięki któremu Stowarzyszenie może realizować zadania propagowania wiedzy i informacji nie tylko na temat cementu i betonu, ale również w zakresie np. technicznych możliwości przemysłu w wykorzystaniu odpadów są liczne wydawnictwa, jak czasopisma, broszury, podręczniki naukowe, biuletyny roczne. Działalność informacyjna i edukacyjna jest także realizowana poprzez artykuły w czasopismach specjalistycznych, udział w konferencjach, targach jak również organizację własnych seminariów, konferencji, szkoleń, poświęconych tematyce związanej z branżą cementową. Stowarzyszenie angażuje się także w realizację tematów wspólnych dla rozwoju przemysłu krajowego lub zagadnień wymagających zaangażowania wielu stron, stając się partnerem dla innych organizacji branżowych.

Stowarzyszenie stawia sobie następujące cele: promocję wyrobów, poprawę efektywności pracy przemysłu cementowego poprzez propagowanie nowoczesnych technik i technologii, w tym nowoczesnych rozwiązań dotyczących ochrony środowiska, zbieranie informacji statystycznych, publikacje. Stowarzyszenie jest członkiem Europejskiego Stowarzyszenia Cementowego – Cembureau.

Polecamy