ad replacer
Respirabilna Krzemionka Krystaliczna

Krzemionka krystaliczna i zawierające ją materiały/produkty/surowce wykorzystuje się w różnorodnych gałęziach przemysłu, w tym m.in. w przemyśle chemicznym, ceramicznym, budownictwie, przemyśle kosmetycznym, środków czystości, elektronicznym, odlewniczym, szklarskim, w ogrodnictwie, branży rozrywkowej, metalurgii i inżynierii, w przemyśle powłok, w tym w przemyśle farb, w przemyśle farmaceutycznym, a także jako czynnik filtrujący w wielu branżach.
Problem wpływu respirabilnej krzemionki krystalicznej na zdrowie człowieka jest szczegółowo analizowany od 1997r.. Po opublikowaniu badań, które pokazały, że ta substancja może mieć negatywny wpływ na zdrowie władze Unii Europejskiej oraz poszczególne organizacje branżowe i związki zawodowe postanowiły podjąć niezbędne kroki w celu stopniowej eliminacji ryzyka w zakładach. Powyższe działania zdecydowano się podjąć wykorzystując mechanizm prawny polegający na stworzeniu mechanizmu dobrowolnych działań (tzw Umowy Społecznej)  w przemyśle dążących do zidentyfikowania i oceny zagrożenia na stanowiskach pracy oraz likwidacji negatywnego wpływu na pracowników. Na takie rozwiązanie pozwala Traktat Akcesyjny WE poprzez tzw. Umowę Społeczną.

“Umowa dotycząca ochrony zdrowia pracowników poprzez prawidłowe obchodzenie się i użytkowanie krzemionki krystalicznej i produktów, które ją zawierają” została, za poparciem Komisji Europejskiej podpisana 25 kwietnia 2006r oraz opublikowana w Oficjalnym Dzienniku UE (EU OJ 2006/C 279/02) w listopadzie 2006. Stronami tej Umowy były z jednej strony 14 sektorów przemysłowych zatrudniających łącznie 2 miliony pracowników w Europie oraz europejscy reprezentanci związków zawodowych.

Przemysł cementowy w Polsce aktywnie wdraża postanowienia Umowy w sektorze. Na poszczególnych instalacjach została dokonana rewizja stanowisk, na których może występować zagrożenie RKK, w przypadku wystąpienia zagrożenia zostały podjęte czynności mające na celu minimalizację oddziaływania RKK.

Sektor cementowy w Polsce w pełni wywiązał się z obowiązku raportowania działań do kwietnia 2008 roku.

Biuro SPC pozostaje do Państwa dyspozycji w zakresie jakichkolwiek pytań związanych z tym projektem. 

Stowarzyszenie Producentów cementu jest od grudnia 2008 roku członkiem tzw “Polskiej Rady NEPSI”. Szczegóły działalności znajdziecie Państwo tutaj.

Polecamy