ad replacer
Bądź z nami w kontakcie
Szukaj
Newsletter
Otrzymuj najświeższe informacje z branży. Zapisz się na bezpłatny newsletter!
Polecamy
Książki
Poradnik technologa przemysłu cementowego
2023 | Wiesław Kurdowski
Książka przeznaczona jest przede wszystkim dla studentów Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki, jako pomoc dydaktyczna. Jednak może czasem być także przydatna studentom Wydziałów Budownictwa w Politechnikach. Jako redaktor czasopisma Cement Wapno Beton wiem, że bardzo często prace doktorskie na tych wydziałach związane są z technologią, a to wymaga znajomości wybranych zagadnień z chemii spoiw wiążących i betonu. „Poradnik Technologa Przemysłu Cementowego” stanowi źródło informacji dla technologów, pracujących w przemyśle cementowym. Książka ta została wydana przy istotnym zaangażowaniu polskiego Stowarzyszenia Producentów Cementu.
więcej »
BETON – technologie i metody badań
2020 | praca zbiorowa, redakcja naukowa prof. Jan Deja
Książka „Beton – technologie i metody badań” stanowi bogate źródło wiedzy na temat właściwości cementu, technologii wytwarzania, wbudowania i badań betonu. Opracowanie wzbogacone jest o doświadczenia własne autorów pracujących w jednym z najlepszych ośrodków naukowo-badawczych w kraju. Publikacja jest wartościowym zbiorem wiedzy teoretycznej i praktycznej, stanowiąc podstawowy podręcznik studentów, technologów i inżynierów budownictwa.
więcej »
Pre-norma Konstrukcji Betonowych
2014 | Prof. Andrzej Ajdukiewicz
Pre-norma fib-MC 2010 obejmuje cały cykl istnienia konstrukcji betonowych, „od kolebki poza grób”, czyli począwszy od projektowania i wznoszenia, poprzez eksploatację, aż do prac konserwacyjnych (ocena, utrzymanie, wzmacnianie), rozbiórki i recyklingu, zawierając w jednym zestawie problemy budynków, mostów i innych konstrukcji inżynierskich. W zakresie projektowania norma w dużym stopniu ukierunkowana jest na spełnienie wymagań przydatności w szerokim rozumieniu tego terminu. Podobnie jak poprzednie pre-normy CEB-FIP (1978 i 1990) fib-MC 2010 nie tylko określa wymagania, ale daje też korespondujące wyjaśnienia i odsyłacze w wydzielonej szpalcie dokumentu.
więcej »
Chemia cementu i betonu
2010 | Wiesław Kurdowski
Od pierwszego wydania “Chemii cementu” w roku 1991 nastąpił znaczny postęp w tej gałęzi chemii stosowanej. W drugim wydaniu książki przedstawiono więc nowe badania naukowe. Została ona znacznie rozszerzona i obejmuje teraz wiele zagadnień ważnych w chemii betonu, szczególnie dotyczących jego trwałości. Przedstawiono procesy powstawania klinkieru i hydratacji cementu oraz wpływ na nie dodatków mineralnych, a szczególnie dużo miejsca poświęcono czynnikom określającym porowatość zaczynu.
więcej »
HISTORIA PRZEMYSŁU CEMENTOWEGO W POLSCE 1857-2000
2004 | LESZEK ZACHUTA
Książka przedstawia historię przemysłu cementowego na terenie Polski w pięciu rozdziałach.
więcej »
Technologia betonu samozagęszczalnego
2010 | Janusz Szwabowski, Jacek Gołaszewski
Książka stanowi trafnie ujęte i oczekiwane na krajowym rynku opracowanie poświęcone jednemu z nowoczesnych i coraz szerzej stosowanych materiałów konstrukcyjnych, jakim jest beton samozagęszczalny. Jest ona pierwszym polskim opracowaniem porządkującym, na przyjętym przez jej Autorów poziomie, informacje o charakterze zarówno naukowym jak i technicznym, dotyczące jednej z odmian betonów nowej generacji.
więcej »
Modyfikacja materiałowa betonu
2016 | Paweł Łukowski
Książka skierowana jest do szerokiego kręgu odbiorców zainteresowanych modyfikacją materiałową betonu: badaczy zajmujących się technologią tego materiału, specjalistów w zakresie cementu i chemii budowlanej, studentów budownictwa i technologii materiałów budowlanych oraz inżynierów praktyków, na co dzień projektujących, wytwarzających i stosujących beton oraz rozwiązujących związane z tym problemy.
więcej »
Pielęgnacja betonu w okresie dojrzewania
2017 | Grzegorz Bajorek
[…] Opracowanie jest wartościowym źródłem praktycznej wiedzy z zakresu pielęgnacji betonu, przedstawionym w sposób odpowiedni dla zróżnicowanego kręgu odbiorców, podając w sposób popularny ale poparty wiedzą i doświadczeniem zalecenia, wytyczne i porady przede wszystkim dla wykonawców robót betonowych. Źródło będzie także cenne dla producentów betonu, autorów specyfikacji technicznych, a w pewnym stopniu również projektantów konstrukcji. Książka ma także walor dydaktyczny i będzie przydatna nie tylko studentom wydziałów budownictwa ale także uczniom szkół średnich kształcących kadry dla budownictwa. Podejmując po raz pierwszy w Polsce trud kompleksowego ujęcia zagadnień pielęgnacji betonu Autor tworzy punkt odniesienia dla kolejnych opracowań z tego zakresu i zapisuje się trwale w historii krajowego piśmiennictwa z zakresu technologii betonu. […] dr hab. inż. Piotr Woyciechowski, prof. PW Politechnika Warszawska
więcej »
Detale architektury betonowej 2
2021 | Dr hab. inż. arch. Marcin Charciarek
Już po raz drugi „Detale architektury betonowej” prezentują przed Państwem zbiór architektury polskiej, w której beton odgrywa rolę pierwszorzędną. Po raz kolejny pragnieniem redakcji jest ukazanie tego, co buduje autonomię polskiej architektury betonowej w XXI wieku, i tego, co dowodzi o jej różnorodności – niezależnie od źródeł i pretekstów formalnych. Opracowanie „Detale architektury betonowej cz. 2” jest próbą określenia stanu wiedzy technicznej i stopnia świadomości materiałowej w traktowaniu betonu oraz identyfikacji ideowych sensów architektury.
więcej »
Betony ultrawysokowartościowe – właściwości, technologie, zastosowania
2008 | Józef Jasiczak, Agnieszka Wdowska, Tomasz Rudnicki
Podręcznik jest pracą zbiorową przygotowaną przez pracowników Politechniki Poznańskiej i Politechniki Szczecińskiej, związanych bezpośrednio z badaniami naukowymi nad współczesnymi modyfikacjami właściwości betonu. Źródłem wiedzy autorów są prace własne, studia literaturowe i informacje pozyskane przez współpracę z ośrodkami zagranicznymi specjalizującymi się w nowoczesnych technologiach budowlanych.
więcej »
obraz
NAKŁAD WYCZERPANY
Beton architektoniczny – wytyczne techniczne
2011 | Krzysztof Kuniczuk
Opracowanie „Beton architektoniczny – wytyczne techniczne” autorstwa Krzysztofa Kuniczuka stanowi pierwszą w Polsce próbę tak szerokiego ujęcia tematu. Środowisko producentów betonu i jego składników, wykonawców robót a przede wszystkim architektów, od dawna czeka na kompleksowe ujęcie zagadnień dotyczących betonu architektonicznego.
więcej »
obraz
NAKŁAD WYCZERPANY
Podstawy chemiczne mineralnych materiałów budowlanych i ich właściwości
2018 | Wiesław Kurdowski
W roku 2003 ukazała się moja monografia pt. Chemia Materiałów Budowlanych jako Uczelniane Wydawnictwo Naukowo – Dydaktyczne, wydane przez Akademię Górniczo-Hutniczą. Cieszyło się ono dużą popularnością wśród studentów Akademii i wkrótce zostało wyczerpane; nie można go nawet kupić przez Internet. Skłoniło mnie to do napisania nowego, znacznie zmienionego wydawnictwa tej książki, aczkolwiek nieco dłuższą w związku z wprowadzeniem dwóch znacznie rozszerzonych rozdziałów o betonie i mechanizmach jego korozji oraz o domieszkach. Mam nadzieję, że nie zniechęci to ewentualnych czytelników przez przestudiowaniem tej monografii. Udzielę tym potencjalnym czytelnikom radę, którą udzielił mi mój wspaniały i niezapomniany profesor chemii Adam Bielański: proszę nigdy nie czytać całej książki, proszę tylko wybierać te fragmenty, które są potrzebne do zrozumienia rozpatrywanego zagadnienia.
więcej »
obraz
NAKŁAD WYCZERPANY
Detale architektury betonowej
2018 | Dr hab. inż. arch. Marcin Charciarek
W grudniu 2018 roku do zbioru wydawnictw dotyczących tematyki architektury betonowej dołączyła najnowsza publikacja szeroko prezentująca niewątpliwie bardzo interesującą i wciąż oczekiwaną (bo za mało znaną) praktykę i doświadczenia projektowe polskich biur architektonicznych. Monografia „Detale architektury betonowej” redagowana przez dr. hab. inż. arch. Marcina Charciarka z Zakładu Architektury Elementarnej Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej, a wydana przez Stowarzyszenie Producentów Cementu, jest zbiorem podsumowującym fakt powstania najważniejszych (docenianych w polskich i międzynarodowych konkursach) realizacji betonowych obiektów powstałych Polsce w latach 2008-2018. Wydawnictwo prezentuje trzynaście przykładów budynków, które już się wpisały we wzorzec wizualnej jakości przestrzeni – tak publicznej, jak i prywatnej. Album jest dostępny bezpłatnie.
więcej »
obraz
NAKŁAD WYCZERPANY
Cementy wieloskładnikowe w budownictwie
2008 | Sławomir Chłądzyński
Wraz z rozwojem technologii produkcji cementu i betonu cementy wieloskładnikowe z dodatkami mineralnymi są coraz powszechniej stosowane w budownictwie. Skala ich zastosowania obejmuje również nowe generacje betonów samozagęszczalnych SCC i wysokowartościowych BWW.
więcej »
obraz
NAKŁAD WYCZERPANY
Podstawy chemiczne mineralnych materiałów budowlanych i ich właściwości – oferta dla uczelni i studentów
2018 | Wiesław Kurdowski
W roku 2003 ukazała się moja monografia pt. Chemia Materiałów Budowlanych jako Uczelniane Wydawnictwo Naukowo – Dydaktyczne, wydane przez Akademię Górniczo-Hutniczą. Cieszyło się ono dużą popularnością wśród studentów Akademii i wkrótce zostało wyczerpane; nie można go nawet kupić przez Internet. Skłoniło mnie to do napisania nowego, znacznie zmienionego wydawnictwa tej książki, aczkolwiek nieco dłuższą w związku z wprowadzeniem dwóch znacznie rozszerzonych rozdziałów o betonie i mechanizmach jego korozji oraz o domieszkach. Mam nadzieję, że nie zniechęci to ewentualnych czytelników przez przestudiowaniem tej monografii. Udzielę tym potencjalnym czytelnikom radę, którą udzielił mi mój wspaniały i niezapomniany profesor chemii Adam Bielański: proszę nigdy nie czytać całej książki, proszę tylko wybierać te fragmenty, które są potrzebne do zrozumienia rozpatrywanego zagadnienia.
więcej »
obraz
NAKŁAD WYCZERPANY
Właściwości Betonu
2012 | A. M. Neville
Książka Właściwości betonu, po raz pierwszy została wydana w 1963 roku i szybko zdobyła światowe uznanie wśród specjalistów budowlanych i studentów budownictwa jako ważna pozycja literaturowa. Piąta edycja została zaktualizowana o nowe europejskie i amerykańskie normy.
więcej »
obraz
NAKŁAD WYCZERPANY
EUROKOD 2 Podręczny skrót dla projektantów konstrukcji żelbetowych
2009 | Andrzej Ajdukiewicz
Obszerne normy projektowania ustanowione na podstawie bezpośrednich tłumaczeń Eurokodów obejmują olbrzymi materiał, który w codziennej praktyce projektowej jest wykorzystywany w znikomej części. Dotyczy to także Eurokodu 2, w którym obok części wykorzystywanych powszechnie przez projektantów konstrukcji żelbetowych, zamieszczono reguły i zalecenia, z których projektanci korzystają bardzo rzadko.
więcej »
obraz
NAKŁAD WYCZERPANY
KONSTRUKCJE Z BETONU SPRĘŻONEGO
2008 | Andrzej Ajdukiewicz, Jakub Mames
Książka została przygotowana przede wszystkim z myślą o projektantach konstrukcji budowlanych, mających doświadczenie w projektowaniu konstrukcji żelbetowych, według aktualnych przepisów normowych. Treść nawiązuje do podręcznika akademickiego “Betonowe konstrukcje sprężone”, wydanego w roku 2001 w Wydawnictwie Politechniki Śląskiej, którego nakład rozszedł się w krótkim czasie.
więcej »
obraz
NAKŁAD WYCZERPANY
ALBUM “ARCHITEKRURA BETONOWA”
2006 | praca zbiorowa
Wydawnictwo poświęcone jest Architekturze betonowej. Pisane jest przez rozumiejących tę architekturę, dla rozumiejących betonową materię. Beton w budownictwie jest normalnością, w architekturze może być pretekstem do uzyskania rzeczy szczególnej.
więcej »
obraz
NAKŁAD WYCZERPANY
ALBUM “ARCHITEKRURA BETONOWA”
2006 | praca zbiorowa
Album “Architektura Betonowa” odnosi się do budowli z obszaru Europy dziś wydzielonego granicami Polski. Siedem dzieł reprezentuje architekturę, beton, i twórców odnalezionych na rozległym obszarze czasowym, i pokazuje różne sposoby zastosowania betonowej materii budowlanej.
więcej »
obraz
NAKŁAD WYCZERPANY
PYŁ KRZEMIONKOWY – właściwości i zastosowanie w betonie
2005 | Wiesława Nocuń-Wczelik
Książka przedstawia podstawy fizykochemiczne oddziaływania pyłu krzemionkowego / nanokrzemionki w procesie wiązania/twardnienia cementu, jak również wpływ drobno zdyspergowanych materiałów krzemionkowych na kształtowanie właściwości betonu, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących trwałości.
więcej »
obraz
NAKŁAD WYCZERPANY
BETON WEDŁUG NORMY PN-EN 206-1 – komentarz
2004 | praca zbiorowa pod kierunkiem prof. Lecha Czarneckiego
Książka “Beton według normy PN-EN 206-1 – komentarz” jest obszernym dziełem przygotowanym przez zespół wybitnych specjalistów, pod kierunkiem prof. Lecha Czarneckiego. Układ i zawartość merytoryczna książki jest tak dobrana, że wprowadza Czytelnika stopniowo w coraz to bardziej szczegółowe zagadnienia technologii betonu.
więcej »
obraz
NAKŁAD WYCZERPANY
NAWIERZCHNIE DROGOWE Z BETONU CEMENTOWEGO
2004 | Antoni Szydło
Książka jest monografią ukierunkowaną na drogowe nawierzchnie z betonu cementowego, w której przedstawiono teorię, wymiarowanie oraz ich realizację.
więcej »
obraz
NAKŁAD WYCZERPANY
CEMENTOWNIA MAŁOGOSZCZ 1974 – 2004 – 30 lat minęło …
Wiesława Nocuń-Wczelik
Książka Pył krzemionkowy – właściwości i zastosowanie w betonie przedstawia podstawy fizykochemiczne oddziaływania pyłu krzemionkowego/nanokrzemionki w procesie wiązania/twardnienia cementu, jak również wpływ drobno zdyspergowanych materiałów krzemionkowych na kształtowanie właściwości betonu, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących trwałości.
więcej »
obraz
NAKŁAD WYCZERPANY
SEGREGATOR + I cz.: “Komentarz do normy PN-EN 206-1”
2003 | Praca zbiorowa
Teoretycznie beton jest znakomitym materiałem, ale praktycznie często jest źle stosowany, a w konsekwencji nie spełnia założonych wymagań. Jednym z działań, które mogą zmienić panującą sytuację jest ciągłe kształcenie ludzi pracujących z betonem. Dobrym materiałem, który pozwoli realizować ten praktyczny cel jest “Beton w praktyce”.
więcej »
obraz
NAKŁAD WYCZERPANY
BETONOWE KONSTRUKCJE MASYWNE
2003 | Włodzimierz Kiernożycki
Książka przeznaczona jest dla inwestorów, projektantów, wykonawców, studentów i naukowców zajmujących się w swojej pracy konstrukcjami z betonu.
więcej »
obraz
NAKŁAD WYCZERPANY
DOMIESZKI DO ZAPRAW I BETONÓW
2003 | Paweł Łukowski
Książka pomaga prawidłowo dobierać i stosować domieszki do zapraw i betonów, i w ten sposób uzyskiwać pożądane właściwości mieszanki betonowej oraz stwardniałego betonu. Tłumacząc mechanizmy działania domieszek przedstawia możliwości, ale i ograniczenia związane z ich wykorzystywaniem.
więcej »
obraz
NAKŁAD WYCZERPANY
NAPRAWA I OCHRONA KONSTRUKCJI BETONOWYCH
2002 | Lech Czarnecki, Peter H. Emmons
Książka jest przeznaczona dla wszystkich uczestników procesu przeprowadzania naprawy: projektantów i rzeczoznawców, wykonawców robót budowlanych, producentów i dostawców materiałów budowlanych, zwłaszcza specjalistów chemii budowlanej, inwestorów, właścicieli i zarządców obiektów budowlanych, specjalistów nadzoru budowlanego oraz dla studentów wyższych lat wydziałów budownictwa uczelni technicznych.
więcej »
obraz
NAKŁAD WYCZERPANY
TECHNOLOGIA BETONÓW MROZOODPORNYCH
2002 | Zbigniew Rusin
Oczywistym jest fakt, że w naszej strefie klimatycznej każda konstrukcja betonowa narażona będzie na naturalne oddziaływanie mrozu, natomiast nie jest oczywistym, że będzie odporna na to działanie.
więcej »
obraz
NAKŁAD WYCZERPANY
ABC BETONU
2002 | Jan Deja, Piotr Kijowski
Beton jest często postrzegany jako nieskomplikowany materiał budowlany, którego technologia jest banalnie prosta. Takie podejście w praktyce prowadzi w praktyce do wielu elementarnych błędów technicznych. Prezentowany poradnik jest przewodnikiem po rozległym obszarze technologii betonu i będzie pomocny tym wszystkim, którzy projektują, produkują i użytkują ten uniwersalny materiał budowlany.
więcej »
obraz
NAKŁAD WYCZERPANY
WŁAŚCIWOŚCI BETONU
2000 | A.M. Neville
Jest to tłumaczenie ostatniej i zarazem najnowszej (już czwartej) edycji “Properties od Cencrete”. Jej autor jest wybitnym specjalistą i autorytetem światowym w dziedzinie technologii betonu.
więcej »
obraz
NAKŁAD WYCZERPANY
CEMENTY POWSZECHNEGO UŻYTKU I SPECJALNE
2000 | Stanisław Peukert
Książka przeznaczona jest dla specjalistów trudniących się produkcją i zastosowaniem cementu. Przedstawiono w niej podstawy chemii cementu, w tym reakcje chemiczne zachodzące podczas procesu hydratacji oraz mechanizm twardnienia cementu w warunkach neutralnych a także w podwyższonych temperaturach.
więcej »
obraz
NAKŁAD WYCZERPANY
WŁAŚCIWOŚCI BETONU Z CEMENTEM HUTNICZYM
1998 | Jan Deja, Bartosz Kopia
Betony wykonane z cementów hutniczych posiadają szereg korzystnych właściwości, które w większości prac budowlanych, gwarantując założone parametry, są niezastąpione.
więcej »
obraz
NAKŁAD WYCZERPANY
BETON W BUDOWIE OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW
1998 | Piotr Kijowski, Bartosz Kopia, Waldemar Pichór
W minionych latach powstawały w naszym kraju liczne zaniedbania w dziedzinie ochrony środowiska, obecnie jednak wiele gmin i miast, wspieranych przez różne organizacje, nadrabia stracony czas.
więcej »
obraz
NAKŁAD WYCZERPANY
KOSTKA BRUKOWA Z BETONU WIBROPRASOWANEGO
1998 | Witold Brylicki
Dokonujący się w ostatnich latach postęp techniczny w produkcji materiałów budowlanych zaowocował wprowadzeniem do praktyki przemysłowej całego szeregu maszyn i urządzeń, technologii a także nowych asortymentów materiałów o najwyższej jakości.
więcej »
Polecamy