ad replacer
Bądź z nami w kontakcie
Szukaj
Newsletter
Otrzymuj najświeższe informacje z branży. Zapisz się na bezpłatny newsletter!
Polecamy
Kampania Polski Cement

Uznanie promocji za priorytetowe zadanie w działalności Stowarzyszenia jest oczywiste. Bogata oferta rynku materiałów budowlanych, ich różnorodność i dostępność, stworzyły sytuację, w której potencjalni inwestorzy i klienci mają ogromne możliwości wyboru zarówno technologii wykonawstwa budowanych obiektów, jak też użytych do tego materiałów. Ważne jest aby wybór ten oparty był na gruntownej wiedzy o zaletach i wadach wybranej technologii i materiałów, ich właściwościach w użytkowaniu, prawidłowym zastosowaniu, kosztach związanych z wyborem i późniejszych kosztach eksploatacji, wpływie wybranych materiałów na środowisko i możliwościach ich wtórnego wykorzystania.

Dostarczenie i popularyzacja tej wiedzy jest celem naszej działalności promocyjnej, która prowadzona jest w ramach zorganizowanej kampanii pod nazwą “Polski Cement”.

Przez wiele lat słowo beton kojarzone było w Polsce negatywnie. Wykorzystując podstawowe zalety betonu, czyli jego trwałość i odporność na działanie czynników zewnętrznych, używano tego określenia jako metaforę opisującą niereformalność. Na szczęście w budownictwie te cechy materiału są pożądane. Eksperci jednogłośnie potwierdzają fakt, że beton pozostaje niezastąpionym materiałem konstrukcyjnym. Charakteryzuje się bardzo dużą wytrzymałoscią i trwałoscią oraz jest przyjazny dla środowiska. Stanowi niezwykle elastyczne tworzywo w rękach projektantów i architektów jest “kamieniem”, który odlewany w formach ujawnia szlachetność natury szalunku gładkość stali, czy fakturę drewna.

Jednym z podstawowych zadań kampanii promocyjnej jest działalność wydawnicza, która oprócz funkcji informacyjnej służy także szeroko pojętej edukacji na temat cementu i betonu. Pod szyldem “Polskiego Cementu” wydanych zostało kilkanaście pozycji książkowych, za które oficyna otrzymała szereg nagród. A wydawany od 1998 roku kwartalnik “Budownictwo, Technologie, Architektura” (do 2002 roku pod tytułem “Polski Cement”) jest chętnie czytany w środowiskach związanych z budownictwem.

W ramach kampanii zrealizowano także trzy filmy: “ABC betonu”, “Drogi betonowe w Polsce” oraz “Jak zbudować dobrą drogę?”.

Od kilku lat Polski Cement organizuje profesjonalne kursy z zakresu technologii betonu, do prowadzenia których zapraszani są wybitni specjaliści i naukowcy. W obszarze działalności o charakterze szkoleniowym mieszczą się również seminaria techniczne i konferencje naukowe. Ponadto kampania obejmuje swoim zasięgiem średnie szkoły budowlane oraz wydziały budownictwa i architektury szkół wyższych. W ramach pomocy przekazywane są, powyższym szkołom bezpłatne egzemplarze kwartalnika i wybrane wydawnictwa. Polski Cement jest również sponsorem Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych oraz Turnieju Budowlanego.

Dla uczczenia Jubileuszu 10-lecia Stowarzyszenia Producentów Cementu i Wapna w listopadzie 2000 roku w Krakowie została zorganizowana Konferencja pt. “Beton na progu nowego milenium”, w której udział wzięło prawie 300 naukowców, projektantów i technologów. Honorowym przewodniczącym Komitetu Naukowego był prof. Adam Neville. Konferencja stała się również inspiracją do organizowania cyklicznych spotkań Dni Betonu, które stały się otwartym forum dyskusyjnym najbardziej istotnych problemów związanych z technologią betonu.

Bardzo istotnym obszarem działań promocyjnych jest pokazanie zalet dróg wykonanych w technologii betonowej, która znalazła uznanie w wielu krajach Europy Zachodniej. Potwierdzeniem niekwestionowanych zalet nawierzchni betonowych jest systematyczny wzrost udziału betonu w nowo budowanych drogach i autostradach.

Pamiętając o wszechstronnych możliwościach betonu branża od kilku lat angażuje się w promowanie dobrej architektury betonowej.

Organizowany wspólnie przez Stowarzyszenie Architektów RP i Polski Cement konkurs “Polski Cement w Architekturze” corocznie wybiera najlepsze realizacje wykonane z użyciem żelbetu. Celem konkursu jest pokazanie możliwości twórczego użycia technologii betonowej w budownictwie (obiekty budownictwa ogólnego, budownictwa przemysłowego, obiekty inżynierskie).

Z inicjatywy Spółki Polski Cement oraz Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej prowadzony jest również każdego roku ogólnopolski konkurs “Architektura Betonowa”  akademicka nagroda za najlepszą pracę dyplomową, projekt architektoniczny z użyciem technologii betonu.

Wszystkie prowadzone działania promocyjne opierają się na głęboko ugruntowanym przekonaniu, że beton jest materiałem budowlanym, przed którym rysują się dobre perspektywy. Warunkiem realizacji tego optymistycznego scenariusza jest jedynie odpowiednio wysoki poziom wiedzy na temat jego możliwości. Takie świadome i profesjonalne podejście do technologii betonu pozwala na uzyskiwanie materiału trwałego i funkcjonalnego, materiału o ogromnych możliwościach kształtowania formy.

Polecamy