ad replacer
Bądź z nami w kontakcie
Szukaj
Newsletter
Otrzymuj najświeższe informacje z branży. Zapisz się na bezpłatny newsletter!
Polecamy
Modyfikacja materiałowa betonu
ZAMÓW

Paweł Łukowski
format B5, 360 str

oprawa twarda foliowana.
Cena: 62,00 zł.

Paweł Łukowski jest profesorem nadzwyczajnym Politechniki Warszawskiej, od 2012 kieruje Zakładem Inżynierii Materiałów Budowlanych na Wydziale Inżynierii Lądowej. Zajmuje się przede wszystkim modyfikacją materiałową betonu, w tym zwłaszcza stosowaniem domieszek, dodatków polimerowych i spoiw żywicznych, a także wyrobami i systemami do napraw i ochrony konstrukcji betonowych. Autor lub współautor ponad 150 publikacji, w tym monografii „Domieszki do zapraw i betonów” (Polski Cement, pierwsze wydanie 1998). W 2012 wybrany wiceprzewodniczącym Sekcji Inżynierii Materiałów Budowlanych Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN. Jest także członkiem Komisji Materiałów Polimerowych Komitetu Nauki o Materiałach PAN oraz Komitetu Trwałości Budowli Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa. Członek Komitetu Technicznego nr 274 „Beton” Polskiego Komitetu Normalizacyjnego. Członek zespołów redakcyjnych czasopism „Drogi i Mosty” i „Journal of Building Chemistry”, członek Rady Naukowej czasopisma „Beton, Technologie, Architektura”. Honorowy członek Stowarzyszenia Producentów Chemii Budowlanej.

Książka pod tytułem „Modyfikacja materiałowa betonu” stanowi próbę sprostania wyzwaniu, jakim jest uporządkowanie i przedstawienie aktualnego stanu wiedzy i techniki w zakresie domieszek i dodatków do betonu. Ujmuje ona trzydziestoletnie doświadczenia autora; prowadzone w tym czasie studia i prace badawcze oraz współpraca z firmami działającymi na rynku budowlanym pozwoliły mu śledzić rozwój i przemiany zachodzące w tym obszarze inżynierii materiałów budowlanych, a w pewnym stopniu również w nich uczestniczyć. Układ książki odpowiada podstawowym rodzajom modyfikatorów, to znaczy domieszkom, dodatkom polimerowym, dodatkom mineralnym i środkom impregnacyjnym. W odniesieniu do każdej z tych grup omówiono podstawowe cele – możliwe korzyści z ich stosowania, mechanizmy działania i naturę chemiczną. Przedstawiono także praktyczne uwarunkowania modyfikacji materiałowej betonu. Osobny fragment opracowania poświęcono wpływowi modyfikatorów na rozwój technologii betonu (betony nowej generacji), a także ekologicznym i ekonomicznym aspektom coraz powszechniejszego ich stosowania.

Książka skierowana jest do szerokiego kręgu odbiorców zainteresowanych modyfikacją materiałową betonu: badaczy zajmujących się technologią tego materiału, specjalistów w zakresie cementu i chemii budowlanej, studentów budownictwa i technologii materiałów budowlanych oraz inżynierów praktyków, na co dzień projektujących, wytwarzających i stosujących beton oraz rozwiązujących związane z tym problemy.

[…] Modyfikowanie składu betonu stanowi decydujący czynnik pro-rozwojowy w technologii betonu. Książka Pawła Łukowskiego w sposób bezprecedensowy utrafiła w ten obszar mając ambicje całościowego, jakkolwiek w syntetycznym skrócie przedstawienia zagadnienia. Autorowi i Wydawnictwu należą się wyrazy uznania za podjęcie trudu autorskiego i edytorskiego zakończonego powstaniem dzieła wartościowego i bardzo potrzebnego, które na pewno spotka się z szerokim zainteresowaniem czytelników. […]
prof. dr hab. inż. Lech Czarnecki

Polecamy