ad replacer
Bądź z nami w kontakcie
Szukaj
Newsletter
Otrzymuj najświeższe informacje z branży. Zapisz się na bezpłatny newsletter!
Polecamy
Ocena cyklu życia wykonania i użytkowania nawierzchni drogowych

Niniejsza analiza ma na celu liczbowe wyrażenie oddziaływania autostrad na środowisko. Stosując metodologię analizy cyklu życia (LCA) zgodnej z normą ISO 14040 systematycznie przeanalizowano nie tylko konstrukcję nawierzchni, ale także oddziaływanie środowiskowe autostrady obciążonej ruchem oraz wpływ remontów w okresie 30 lat. Uwzględniono wszystkie wartości wejściowe i wyjściowe poszczególnych procesów występujących w produkcji i eksploatacji nawierzchni odcinka autostrady. Obejmują one produkcję materiałów, dostawę energii, wytworzenie koniecznych wyrobów, usługi transportowe oraz zatrudnienie i utylizację poszczególnych produktów.

Określono emisję do atmosfery, wody i gleby, a następnie zaklasyfikowano ją zgodnie z holenderską metodyką CmL do następujących kategorii oddziaływania: potencjału efektu cieplarnianego, potencjału niszczenia warstwy ozonowej, potencjału fotochemicznego tworzenia ozonu oraz potencjału zakwaszania i eutrofizacji. Wykorzystano przy tym szwajcarską bazę danych „econivent”. Procesy nieopisane w bazie danych przeanalizowano i modelowano na podstawie istniejących procesów wcześniejszych. Dane oceniono przy pomocy oprogramowania LCA „SimaPro”. Możliwą redukcję oddziaływania na środowisko określono przez rozważenie różnych scenariuszy.

Polecamy