ad replacer
Bądź z nami w kontakcie
Szukaj
Newsletter
Otrzymuj najświeższe informacje z branży. Zapisz się na bezpłatny newsletter!
Polecamy
Pre-norma Konstrukcji Betonowych
ZAMÓW

Prof. Andrzej Ajdukiewicz
Stowarzyszenie Producentów Cementu, Polska Grupa Narodowa fib, 2014

1 tom – 360 stron
2 tom – 400 stron
format A4, oprawa miękka, kartonowa, foliowana
Cena: 270,00 zł

Międzynarodowa Federacja Konstrukcji Betonowych (The International Federation for Structural Concrete) – fib, jest organizacją „pre-normatywną”, co oznacza pracę pionierską w normalizacji konstrukcji z betonu. Taka praca została obecnie zrealizowana w postaci pre-normy fib MC 2010.

Beton konstrukcyjny jest czymś więcej niż ciągle rozwijającym się materiałem budowlanym. Jest także wyznacznikiem znaczącego rozwoju w koncepcjach i strategiach projektowania. Wymagania wobec betonu konstrukcyjnego były dotąd formułowane następująco: konstrukcje betonowe powinny być wytrzymałe, funkcjonalne, trwałe, ekonomiczne i estetyczne. Obecnie szereg dalszych wymagań lub oczekiwań muszą one spełniać, na przykład: powinny być tak odporne na awarie, aby unikać katastrof postępujących, powinny wymagać jedynie niewielkich zabiegów konserwacyjnych, powinny pozwalać na zastosowanie w nich materiałów odpadowych, powinny zapewniać ochronę przed wypadkami, powinny stanowić barierę przeciwko zagrożeniom lub ochronę po ich wystąpieniu, powinny być przydatne do ponownego użycia, powinny wpisywać się w zrównoważony rozwój na wszystkie możliwe sposoby, a dodatkowo – wykazywać odpowiednią odporność ogniową i sejsmiczną oraz pozostawać w zgodzie ze środowiskiem.

Pre-norma fib-MC 2010 obejmuje cały cykl istnienia konstrukcji betonowych, „od kolebki poza grób”, czyli począwszy od projektowania i wznoszenia, poprzez eksploatację, aż do prac konserwacyjnych (ocena, utrzymanie, wzmacnianie), rozbiórki i recyklingu, zawierając w jednym zestawie problemy budynków, mostów i innych konstrukcji inżynierskich. W zakresie projektowania norma w dużym stopniu ukierunkowana jest na spełnienie wymagań przydatności w szerokim rozumieniu tego terminu. Podobnie jak poprzednie pre-normy CEB-FIP (1978 i 1990) fib-MC 2010 nie tylko określa wymagania, ale daje też korespondujące wyjaśnienia i odsyłacze w wydzielonej szpalcie dokumentu.

Celem tej pre-normy jest przede wszystkim: (a) służyć jako podstawa dla przyszłych norm konstrukcji betonowych i dla ich lepszego zrozumienia przez odbiorców, (b) prezentować nowe osiągnięcia w zakresie konstrukcji betonowych i materiałów konstrukcyjnych oraz nowe pomysły mające na celu uzyskanie optymalnych rozwiązań.

W ostatecznym kształcie pre-norma  fib-MC 2010 była przygotowywana przez około 10 lat przy zaangażowaniu specjalistów z 44 krajów. Zespołem kierował Prof. Joost Walraven z Uniwersytetu Technicznego w Delft Holandia, a technicznym sekretarzem przy redakcji dzieła była Agnieszka Bigaj-van Vliet z tegoż Uniwersytetu. Zgromadzenie Ogólne fib zaakceptowało pre-normę fib-MC 2010 w dniu 29 października 2011r. na posiedzeniu w Lozannie.

Wydanie polskie pre-normy zawiera tłumaczenie oryginału w języku angielskim opublikowanego w październiku 2013r., opatrzone przypisami skierowanymi do Czytelnika polskiego, po skorygowaniu usterek wydawniczych i redakcyjnych oryginału oraz uzupełnieniu o informacje przedstawione w najnowszych publikacjach dotyczących szerokiej tematyki dzieła na łamach kwartalnika fib Stuctural Concrete i w Biuletynach fib.

Polecamy