ad replacer
Ochrona środowiska

W ostatniej dekadzie oddziaływanie zakładów cementowych na środowisko zostało radykalnie ograniczone dzięki przeprowadzonej gruntownej modernizacji technicznej. Emisja pyłów, z którą najczęściej kojarzył się obraz cementowni, stała się nieznaczna. Wyeliminowanie mokrej metody produkcji klinkieru cementowego przyniosło zmniejszenie zużycia energii cieplnej, a tym samym ilość emitowanych gazów odlotowych. Pozwoliło to w dużym stopniu ograniczyć emisję CO2 – o około 40% na jednostkę wypalanego klinkieru w porównaniu do początku lat dziewięćdziesiątych. Działalność przemysłu cementowego przynosi także korzyści środowisku naturalnemu. Do produkcji cementu zużywa się około 4 miliony ton odpadów rocznie, dzięki czemu odpady są eliminowane ze środowiska i jednocześnie zachowuje się rezerwy surowców czy paliw kopalnych.

Polecamy