ad replacer
Współspalanie odpadów w przemyśle cementowym

Przemysł cementowy w Polsce już od wielu lat współspala odpady, odnotowując  wzrost udziału w ten sposób uzyskanego ciepła w całkowitej jego ilości potrzebnej na produkcję klinkieru cementowego. W roku 2009 ilość ciepła uzyskana z paliw alternatywnych pozwoliła zastąpić 36% ciepła potrzebnego do produkcji klinkieru cementowego. Termiczne przekształcanie odpadów w cementowniach jest uregulowane szeregiem aktów prawnych, które określają warunki transportu odpadów, ich odbioru, magazynowania, warunków spalania oraz dopuszczalnych poziomów emisji. Zakład cementowy, który współspala odpady musi spełnić ostrzejsze standardy emisyjne niż w przypadku stosowania konwencjonalnego paliwa. Przed przystąpieniem do współspalania odpadów zakłady cementownie musiały zrealizować szereg inwestycji. Chcąc spełnić wymogi określone w rozporządzeniach związanych z ochroną środowiska poddano gruntownej modernizacji min. systemy odpylania, zastępując je najnowocześniejszymi rozwiązaniami technicznymi. Stosuje się wewnętrzne procedury kontrolne jakości dostarczanych paliw oraz kontrolne badania dostaw. W piecu obrotowym można spalać różnego rodzaju odpady, odpowiednio przygotowane pod kątem kaloryczności i jednorodności składu. Paliwo alternatywne dla cementowni można wyprodukować na bazie sortowanych odpadów komunalnych.  

Parametry paliwa alternatywnego

Udział ciepła z paliw alternatywnych w latach 1990-2010

W opracowanej przez Stowarzyszenie Producentów Cementu broszurze znajdą Państwo wszelkie aktualne informacje dotyczące odzysku energetycznego odpadów w przemyśle cementowym.  

WSPÓŁSPALANIE PALIW ALTERNATYWNYCH W PRZEMYŚLE CEMENTOWYM
– ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ

ZOBACZ / POBIERZ BROSZURĘ


Polecamy