ad replacer
Zużycie energii przez przemysł cementowy

W 2005 roku przemysł eksploatował 17 pieców do wypalania klinkieru metodą suchą i 7 piece metody mokrej. Ze względów ekonomicznych oraz środowiskowych preferowana jest eksploatacja pieców metody suchej. Metoda mokra produkcji jest stosowana obecnie przy produkcji cementu białego i glinowego. Zdolność produkcyjna pieców znacznie wzrosła w rezultacie realizowanej od kilku lat i kontynuowanej nadal modernizacji i budowy nowych instalacji. Wynosi ona obecnie około 42 tys. ton klinkieru/dobę. Należy jednak pamiętać, że potencjalna zdolność produkcyjna przekracza aktualne zapotrzebowanie rynku, więc nie jest w pełni wykorzystywana.

Udział metody mokrej i suchej w produkcji klinkieru

Średnie zużycie energii w roku 2005 wyniosło około 3466 kJ/kg, podczas, gdy w roku 2004 wynosiło ono 3406 kJ/kg. Mniej energochłonny jest obecnie także proces mielenia cementu. Przemiał odbywa się młynach o dużej wydajności, pracujących w tak zwanym obiegu zamkniętym. W przemyśle pracują dwie supernowoczesne instalacje do mielenia cementu wyposażone w prasę rolkową. Jedna z nich była pierwszą tego typu instalacją uruchomioną w Europie Środkowej. Średnie jednostkowe zużycie energii elektrycznej na produkcję cementu w branży wynosi około 101 kWh/tonę.

Udział ciepła z paliw alternatywnych w latach 1990-2010
Parametry energetyczne w latach 2006-2010  
Polecamy