ad replacer
Przewodniki Dobrych Praktyk

W ramach prac Zespołu Roboczego ds. Zdrowia i Bezpieczeństwa przy Stowarzyszeniu Producentów Cementu przygotowane zostały dokumenty o nazwie; Rekomendowane Dobre Praktyki. Dokumenty te nie są wiążące, pozwalają jednak zapoznać się z powszechnymi zasadami dotyczącymi bezpieczeństwa w sektorze cementowym w Polsce. Wytyczne zostały przygotowane na podstawie krajowych doświadczeń w ścisłej współpracy ze światową organizacją zrzeszającą przemysł cementowy: Cement Sustainability Initiative.

Poniżej znajdą Państwo dokumenty:

  1. Rekomendowane Dobre Praktyki Bezpieczeństwa Kontrahentów – wykonawców oraz podwykonawców
  2. Rekomendowane Dobre Praktyki Bezpieczeństwa w transporcie

Wszelkie dodatkowe informacje dostępne są w biurze Stowarzyszenia Producentów Cementu.

Polecamy