ad replacer
X seminarium – Paliwa alternatywne w systemie gospodarki odpadami

Stowarzyszenie Producentów Cementu organizuje po raz dziesiąty Seminarium-debatę „Paliwa alternatywne w systemie gospodarki odpadami”. Seminarium odbędzie się 15 października 2013r. w Warszawie. Pierwsze seminarium z tego cyklu Stowarzyszenie zorganizowało 18 lat temu. Kilkanaście lat temu, kiedy rozpoczynaliśmy dyskusję na temat wykorzystania paliw z odpadów w instalacjach cementowych, najważniejsze było uzyskanie akceptacji społecznej dla tego sposobu zagospodarowania odpadów. Udało się przekonać społeczeństwo, że w piecach cementowych współspalanie odpadów jest realizowane w sposób bezpieczny. Aktualnie, w Polsce przemysł cementowy uzyskuje ilość ciepła z odpadów znacznie powyżej średniej europejskiej. Istotnym problemem jest pozyskanie z rynku odpadów, paliw alternatywnych posiadających odpowiednie parametry, czyniące je przydatnymi w piecu cementowym. W Polsce obecnie trwają prace nad stworzeniem efektywnego systemu gospodarki odpadami, zapewniającego właściwe zagospodarowanie różnych strumieni odpadów, zgodnie z obowiązującą w Europie hierarchią postępowania z odpadami. Przemysł cementowy może odgrywać znaczącą rolę w tym systemie, bo jest dobrze przygotowany pod względem technicznym do współspalania odpadów, przez wiele lat nabył spore doświadczenie w tym zakresie oraz nadal ma nie w pełni wykorzystany potencjał. Podczas tegorocznego Seminarium chcemy dyskutować o istniejących obecnie barierach w budowaniu takiego systemu w naszym kraju.

Program seminarium:
 1. Andrzej Ptak – Przewodniczący Stowarzyszenia Producentów Cementu: “Przemysł cementowy w Polsce”:
  prof. dr hab.inż. Andrzej Kraszewski – Politechnika Warszawska
 2. “Możliwe scenariusze rozwoju systemu gospodarki odpadami w Polsce”:
  Tadeusz Arkit – poseł na Sejm, przewodniczący Podkomisji stałej ds. monitorowania gospodarki odpadami
 3. “Funkcjonowanie regionalnych systemów gospodarki odpadami”: 
  prof. dr hab. inż. Adam Grochowalski – Politechnika Krakowska
 4. “Zagadnienia bezpieczeństwa współspalania paliw alternatywnych w cementowniach”: 
  przedstawiciel Stowarzyszenia Producentów Cementu
 5. “Współspalanie paliw alternatywnych w cementowniach”:
Polecamy