ad replacer
Seminarium – BUDUJMY DROGI BETONOWE – TO SIĘ OPŁACA – 1 czerwca 2016 Kielce

Stowarzyszenie Producentów Cementu było organizatorem, seminarium pt.: BUDUJMY DROGI BETONOWE – TO SIĘ OPŁACA.

Seminarium odbyło się w Centrum Kongresowym Targów Kielce, w dniu 1 czerwca 2016

Podczas seminarium zostały przedstawione argumenty przemawiające za wyborem nawierzchni betonowych, dzieliliśmy się doświadczeniami krajowymi i europejskimi z wykonawstwa dróg betonowych. Uczestnicy Seminarium mieli możliwość zapoznania się z obiektywnym, wykonanym przez niezależny zespół ekspertów, raportem przygotowanym przez zespół pod kierownictwem prof. Antoniego Szydło na temat badań i analiz kosztów budowy i utrzymania nawierzchni betonowych i asfaltowych.

Z opracowania wynika, że już na etapie budowy kilometr drogi ekspresowej z nawierzchnią betonową (w zależności od kategorii ruchu) jest od 28,8% do 33% tańszy od podobnej drogi z nawierzchnią asfaltową.

Po 30 latach eksploatacji droga ekspresowa betonowa jest o 54,5 do 57% tańsza (w zależności od kategorii ruchu) w stosunku do nawierzchni asfaltowej.

Uczestnicy mieli także możliwość zapoznania się z europejskimi i polskimi doświadczeniami w budowie lokalnych dróg z nawierzchnią z betonu cementowego.

Poniżej dostępne są prezentacje, które zostały przedstawione w trakcie seminarium.

Program seminarium:
 1. Otwarcie seminarium – Andrzej Ptak, Stowarzyszenie Producentów Cementu
 2. Przemyślane budowanie – beton na polskich drogach – prof. Jan Deja, Stowarzyszenie Producentów Cementu
 3. Europejskie doświadczenia w budowie betonowych nawierzchni drogowych – Andre Jasienski, EUPAVE
 4. Badania i analizy kosztów budowy i utrzymania nawierzchni betonowych i asfaltowych – prof. Antoni Szydło, Politechnika Wrocławska
 5. Koszty cyklu życia – kryteria oceny. Zmiany w Ustawie Prawo Zamówień Publicznych – Marta Kittel, Kancelaria Traple Konarski Podrecki
 6. Historia dróg betonowych w Polsce – Wiesław Dąbrowski, OAT
 7. Doświadczenia samorządowe w budowie i utrzymaniu nawierzchni betonowych – Tadeusz Kauch, Gmina Ujazd
 8. Doświadczenia polskich wykonawców nawierzchni betonowych dróg szybkiego ruchu i dróg lokalnych:
  – Piotr Smolarczyk , BUDPOL,
  – Józef Mokrzycki, Mo-BRUK
 9. Beton wałowany doświadczenia krajowe:
  – Andrzej Wójtowicz, Michał Hebdaś, CEMEX Polska
  – Sylwester Gruszczyński, LAFARGE Polska
 10. Podsumowanie – prof. Jan Deja, Stowarzyszenie Producentów Cementu

Polecamy