ad replacer
Drogi betonowe – mądre budowanie na lata

Seminarium na temat betonowych nawierzchni drogowych organizowane przez Stowarzyszenie Producentów Cementu.

Drogi betonowe – mądre budowanie na lata

Seminarium odbyło się w dniu 10 maja 2017 roku w Centrum Kongresowym Targi Kielce.

 1. Otwarcie seminarium:
  – Andrzej Ptak Przewodniczący Stowarzyszenia Producentów Cementu
  – Krzysztof Kondraciuk Dyrektor Generalny Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
 2. Program Dobry Gospodarz
 3. Wielokryterialna ocena wyboru nawierzchni drogowych GDDKiA – Wacław Michalski, GDDKiA
 4. Polskie doświadczenia w budowie i utrzymaniu betonowych nawierzchni drogowych 
  – prof. Antoni Szydło, Politechnika Wrocławska
 5. 70-letni beton w nawierzchni autostradowej – prof. Wiesław Kurdowski, ICiMB
 6. Działania Resortu Infrastruktury i Budownictwa w obszarze przepisów techniczno-budowlanych w drogownictwie – Bożena Gałecka-Pudlak, Departamentu Dróg Publicznych Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa
 7. Lokalne drogi betonowe – samorządowe doświadczenia w budowie i utrzymaniu, Leszek Skowron, Gmina Korzenna
 8. Badania właściwości przeciwpoślizgowych nawierzchni betonowych oraz metody
  poprawy tych właściwości – Sebastian Witczak, TPA
 9. Doświadczenia polskich wykonawców nawierzchni betonowych:
  – Piotr Smolarczyk, BUDPOL,
  – Andrzej Litwinowicz. BUDIMEX,
 10. Betonowa drogowa infrastruktura podziemna, Wioleta Kalista, P.V. Prefabet Kluczbork
 11. Mądre budowanie dróg – to budowanie na lata. Podsumowanie – prof. Jan Deja, Stowarzyszenie Producentów Cementu
Polecamy