ad replacer
Co processing paliw alternatywnych w cementowniach – prezentacje

Stowarzyszenie Producentów Cementu organizuje po raz jedenasty Seminarium na temat paliw alternatywnych. Tym razem tematem przewodnim był: “Co-processing paliw alternatywnych w cementowniach”. Seminarium odbędzie się 7 października 2015r. w Krakowie. Pierwsze seminarium z tego cyklu Stowarzyszenie zorganizowało 20 lat temu. Kilkanaście lat temu, kiedy rozpoczynaliśmy dyskusję na temat wykorzystania paliw z odpadów w instalacjach cementowych, najważniejsze było uzyskanie akceptacji społecznej dla tego sposobu zagospodarowania odpadów. Udało się przekonać społeczeństwo, że w piecach cementowych współspalanie odpadów jest realizowane w sposób bezpieczny. Aktualnie, w Polsce przemysł cementowy uzyskuje ilość ciepła z odpadów znacznie powyżej średniej europejskiej. Istotnym problemem jest pozyskanie z rynku odpadów, paliw alternatywnych posiadających odpowiednie parametry, czyniące je przydatnymi w piecu cementowym. W Polsce obecnie trwają prace nad stworzeniem efektywnego systemu gospodarki odpadami, zapewniającego właściwe zagospodarowanie różnych strumieni odpadów, zgodnie z obowiązującą w Europie hierarchią postępowania z odpadami. Przemysł cementowy może odgrywać znaczącą rolę w tym systemie, bo jest dobrze przygotowany pod względem technicznym do współspalania odpadów, przez wiele lat nabył spore doświadczenie w tym zakresie oraz nadal ma nie w pełni wykorzystany potencjał. Podczas tegorocznego Seminarium chcemy dyskutować o istniejących obecnie barierach w budowaniu takiego systemu w naszym kraju.

Program seminarium:
 1. Circular economy synergies in cement production for a sustainable future:
  Claude Lorea – Zastępca Dyrektora Wykonawczego CEMBUREAU – Europejskiego Stowarzyszenia Przemysłu Cementowego
 2. Rynek paliw alternatywnych wytwarzanych na potrzeby przemysłu cementowego w Polsce:
  dr hab. inż. Andrzej Kraszewski – prof PW; Minister Środowiska w latach 2010-2011
 3. Założenia systemu gospodarki odpadami komunalnymi na przykładzie województwa kujawsko-pomorskiego:
  Małgorzata Walter – Dyrektor Departamentu Środowiska – Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu
 4. Cementownia – partner w zagospodarowaniu odpadów komunalnych – na przykładzie cementowni Kujawy:
  Marcin Wojtan – Kierownik ds. Paliw ALternatywnych, Lafarge-Holcim
 5. 20 lat co-processingu paliw alternatywnych w cementowniach w Polsce:
  Tadeusz Radzięciak – Wiceprezes CEMEX Polska
Polecamy