ad replacer
Deklaracja właściwości użytkowych (DOP)

Stowarzyszenie Producentów Cementu, jako organizacja branżowa i członek Europejskiego Stowarzyszenia Cementowego – Cembureau, dokonało analizy aktów prawnych oraz oficjalnych przewodników (przedstawionych przez Komitet Techniczny ISO/TC 51) i zatwierdzonych przez Komisję Europejską w marcu 2013r.. Po analizie ww. dokumentów przygotowało propozycję deklaracji właściwości użytkowych dla cementów powszechnego użytku. Wzór został zaktualizowany w roku 2016 na podstawie dotychczasowych doświadczeń oraz interpretacji prawnych.

Wzór Deklaracji Właściwości Użytkowych dla cementów powszechnego użytku (EN 197-1:2011) na podstawie Rozporządzenia delegowanego komisji (UE) nr 574/2014:

Wzór oznakowania CE dla cementów powszechnego użytku:

Polecamy