ad replacer
Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych

Stowarzyszenie Producentów Cementu, jako organizacja branżowa i dokonało analizy rozporządzenia z dnia 17 listopada 2016, w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym.

Po analizie dokumentów przygotowano propozycję krajowej deklaracji właściwości użytkowych dla cementów powszechnego użytku, specjalnych, glinowych i murarskich.

Wzór deklaracji:

Polecamy