ad replacer
Karta Charakterystyki dla cementu

W związku z wprowadzaniem przez UE jednolitych regulacji dotyczących obrotu produktami na rynkach Wspólnoty (np.: RECH), z inicjatywy Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Cementu CEMBUREAU przy współpracy ze stowarzyszeniami krajowymi powstał projekt opracowania zharmonizowanej Karty Charakterystyki Bezpieczeństwa (SDS – Safety Data Sheets) dla cementu oraz klinkieru. Przewodnik do SDS dla cementu został już ukończony i przystosowany do warunków polskich przez Biuro SPC.

Przewodnik spełnia wszystkie wymogi Rozporządzenia REACH.

Mamy nadzieję, że przewodnik będzie służył do opracowania Kart Charakterystyki dla cementu w poszczególnych zakładach a docelowo przyczyni się do stworzenia jednolitego dokumentu dla tego produktu w Polsce i UE.

Data aktualizacji – marzec 2015 – aktualizacja przewodnika dostosowana do nowej klasyfikacji i oznakowania (Rozporządzenie 1272/2008) od 1 czerwca 2015 roku.

Przewodnik do karty charakterystyki dla cementu.

Polecamy