ad replacer
Wyniki przemysłu cementowego 2003

Zużycie cementu w kraju w 2003 roku wyniosło około 11,20 miliona ton. Jest to o około 150 tysięcy ton mniej niż w roku 2002. Dynamika spadku zapotrzebowania na cement wyniosła blisko 1,5%, była jednak mniejsza niż w latach poprzednich. W porównaniu do roku 2000 spadek sprzedaży na rynku krajowym wyniósł bowiem około 22%. Przemysł cementowy sprzedał na rynku krajowym blisko 10,6 milionów ton cementu, o 2% mniej niż rok wcześniej.

2002 2003%
Produkcja klinkieru8751851897
Produkcja cementu113451101097
Sprzedaż cementu w kraju1078910570 98
Zużycie cementu w kraju113301118699
Eksport cementu45827760

dane w tys. ton.

Wzrastał udział cementu z importu, szacuje się go obecnie na około 680 tysięcy ton. Kolejny rok z rzędu malał eksport cementu. Był on o 40% mniejszy niż w 2002 roku i wyniósł tylko 276 tysięcy ton. Stanowi to około 2,5% całkowitej sprzedaży cementu.

Polecamy