ad replacer
Wyniki przemysłu cementowego 2002

Sytuacja na krajowym rynku materiałów budowlanych w okresie ostatnich dwóch lat kształtowała się bardzo niekorzystnie dla przemysłu cementowego.
Po gwałtownym spadku zapotrzebowania na cement w roku 2001, kiedy jego sprzedaż zmniejszyła się o około 20%, w roku 2002 nadal utrzymywała się, chociaż już nie tak duża, spadkowa tendencja zapotrzebowania na ten produkt. Ocenia się, że w roku 2002 zużycie cementu w kraju zmniejszyło się o 1,5%. Trzykrotnie wzrósł jednak import cementu na nasz rynek. O ponad 40% zmniejszył się jednocześnie eksport cementu. W rezultacie sprzedaż cementu przez nasze zakłady zmalała ogółem o 7%, a na rynku krajowym o 4,5%.

 20012002%
Produkcja klinkieru9321875194
Produkcja cementu12265 1134593
Zużycie cementu w kraju115511133098
Eksport cementu78945858

dane w tys. ton

Polecamy