ad replacer
Wyniki przemysłu cementowego 2005

W roku 2005 zużycie cementu w kraju wyniosło 12 1600 tys. ton i było wyższe o 5,9%  w stosunku do roku 2004. Wzrost zużycia cementu odnotowano po raz drugi po okresie spadku w latach 2000 – 2003, w których zużycie cementu w kraju systematycznie malało.

2004 2005%
Produkcja klinkieru93559417100,7
Produkcja cementu1141312260107,5
Sprzedaż cementu w kraju1106211853107,2
Zużycie cementu w kraju1147912160*105,9
Eksport cementu362488135

dane w tys. ton. *szacunek

Przemysł cementowy sprzedał w 2005r na rynku krajowym 11 852,9 tys. ton cementu, to jest 7,2% więcej niż w roku 2004. Porównanie zużycia krajowego ze sprzedażą przemysłu wskazuje, że na rynku krajowym około 300 tys.ton sprzedawanego cementu pochodzi z importu. Jest to poważna konkurencja dla producentów cementu w kraju. Dodać należy, że do opłacalności importu, szczególnie w ostatnim roku, w dużej mierze przyczynia się nadal utrzymujący się silny kurs złotówki w stosunku do innych walut. Pomimo tego branża w minionym roku wyeksportowała 487,6 tys. ton cementu czyli o około 34% więcej niż w roku 2004.

Poniżej zamieszczamy miesięczną statystykę dot cementu w Polsce za rok 2005

W poniższych plikach znajdują się miesięczne zestawienia wyników przemysłu cementowego w Polsce, opracowane przez Kancelarię Prawa Przemysłowego „Optimas”, na zlecenie Stowarzyszenia Producentów Cementu.

Rok 2005

Polecamy